“De Weerstand”

De Weerstand

[6 maart 2004]

Hoe ik zo zeker weet dat Bruno Santanera een charlatan of fantast is? Door de ongelooflijke hoeveelheid onzin en foute verhalen die hij weet te spuien. Gelukkig heeft hij veel van zijn fantasieën begin negentiger jaren afgedrukt in een 12 pagina's dik krantje en dat huis aan huis verspreid in Nederland en Belgie, zodat ik het bewijs zwart op wit heb. Gelukkig heb ik het blaadje teruggevonden.

Vanaf het eerste moment dat ik van de geneeskrachtige magnetische producten hoorde, wist ik meteen dat het om zuivere nep ging. Toen ik het krantje van Santanera - met de toepasselijke naam De Weerstand - had gelezen, wist ik het voor honderd procent zeker!
Gelukkig heb ik - als elektronicus - precies genoeg verstand van de materie om de beweringen en suggesties op hun juistheid te kunnen controleren.

Verder valt er uit het taalkundige niveau van het krantje ook veel nuttige informatie te halen. Het is evident dat geen enkele serieuze wetenschapper, deskundige of producent, uit welk land of van welke planeet dan ook, zich op een dergelijke ongeloofwaardige en potsierlijke manier wil presenteren.

Ik had dan ook eigenlijk verwacht dat Santanera en zijn helpers allang in paleizen zouden zijn gestopt en geporteerd naar een onbewoond eilandje in de buurt van Sicilië. Met het strikte verbod om ooit nog weer zelf werk hoeven te verzetten.
Dat schijnt niet gebeurd te zijn, Santanera is al die tijd gewoon doorgegaan met zijn filantropische handel.
En net als ik bang ben dat het geloof in al die magneetzaken tot het nulpunt is gedaald, komt er weer een enorm offensief van Santanera, Tineke, Tel-Sell, Reformhuis, Wehkamp en andere.
Maar tegenwoordig hebben we internet, en er zijn altijd mensen die niet tegen deze “weldoeners en genialen” kunnen.

Laten we het krantje eens onder de loep nemen. Het is een uitgave van “Magnetic Field Research Medical Center, New York, Tokyo, Zürich”. Een onwaarschijnlijke naam. Ik heb nog geen onderzoek gedaan maar ik weet bijna zeker dat het ook een uitvinding is van meneer Santanera.

Nog zo'n mooi bedenksel van hem is “magnetomineraaltherapie” en “magnetomineraaltherapeut”, zoals hij zichzelf noemt. Bruno is vast ook capabel als cabaretier.
Maar goed, dankzij die therapie is er een oud-predikante van 86 jaar met vrachtwagen en rijbewijs, althans volgens het openingsartikel in de krant.
Ze wordt met naam en woonplaats genoemd en ze blijkt in het artikel alleen een vrachtwagenrijbewijs te hebben en geen vrachtwagen. Wat een oud-predikante moet met een dergelijk rijbewijs wordt niet duidelijk.
“Of ze nog een vrachtwagen bestuurd?” (met een d aan het eind!)
“Nee, dat niet, maar wanneer zich een calamiteit zou voordoen kan ik mij altijd aanbieden bij het Rode Kruis.”

Uit het tweede voorpagina-artikel, dat gewijd is aan Imca Marina, blijkt dat Santanera dan nog niet zo'n “krachtig” verhaal heeft weten te verzinnen over de BioStabil 2000 als nu.
Op het geniale en gepatenteerde idee van een draaipunt aan de ketting is hij ook nog niet gekomen!

Imca: “Je zou het kunnen vergelijken met een bliksemafleider. Ook als de bliksem niet inslaat heeft het toch nut om hem op het dak van je huis te hebben. Het geleidt een gevaarlijke ontlading tussen wolken en aarde. Zo werkt ook de BioStabil 2000; hij geleidt de plus- en min-invloeden tussen mens en moeder aarde.”
Ik zal het misschien nog vaak moeten zeggen in dit artikel: de laatste zin is je reinste onzin!

Even verderop wordt uitgelegd hoe Imca in contact is gekomen met de BioStabil:
“Teruggekomen van vakantie viel Imca even van de trap.” (Let op het woordje even)
“Gevolg: gekneusde enkel, gebroken middenvoetbeentjes en enorme bloeduitstortingen. Ze brachte een bezoek aan het beeldenpark van Bruno Santanera in Godlinze en daar zag Bruno haar strompelen.” (Let op het woord brachte)
Het is volstrekt onlogisch dat iemand in zo'n toestand gaat wandelen in een beeldentuin.
Imca: “Ik kreeg een tweetal neodimiumplaten mee (Anti-Pain) die ik op mijn voet plaatste. De volgende ochtend was de voet zeker voor tweederde geslonken tot zijn normale afmeting.”
Helaas weet ik nog niet wat neodymiumplaten zijn, ik had ze vast op een platenspeler gelegd. Maar het zijn ook weer de beroemde Santanera-magneten.
En een voet kan best voor tweederde slinken tot zijn normale afmeting, of niet?

Nadat uitgelegd is hoe Imca Marina dankzij Santanera en diens spullen het eeuwige leven heeft gekregen, worden er andere personen beschreven die tot stomme verbazing van artsen geheel zijn genezen.
De eerste mevrouw (er zijn opvallend weinig manlijke patienten) is regelrecht uit een Marx Brothers film komen lopen: haar naam is Drijfhout (Croucho Marx speelt in een film mr. Driftwood).
Mevrouw Drijfhout (geen plaats) kan weer lopen.
Twee andere dames, mevrouw Samshuizen (geen plaats) en mevrouw Piersen (geen plaats) zijn genezen van migraine en een serie andere vervelende kwalen.
Verlossing van migraine komt tot op heden vaak terug in de verhalen van Santanera. Hoe zou dat komen?

In een speciaal kadertje op de voorpagina en vetgedrukt staat een raadselachtige zin:
“Door het versterken van het zenuwstelsel en het stimuleren van de bloedsomloop krijgt ieder mens meer weerstand, dankzij het beter functioneren van het organisme. De oplossing: De BioStabil 2000 en de Magnetobron.”
Hoe versterkt men het zenuwstelsel?
Hoe stimuleert men de bloedsomloop?
Dankzij wat? Hoe beter te functioneren? Van welk organisme?
De oplossing voor wat? Was er een probleem of een op te lossen puzzle?

Ook op de vele andere pagina's staan interessante en leerzame verhalen. Wordt dus nog vervolgd.