Kort geding tegen TROS e.a.

[14 mei 2004]

Bruno Santanera heeft niet alleen de TROS gedagvaard in kort geding, maar ook twee eigenaren van websites die niet helemaal pro-Santanera zijn. De zaken dienen op 18 mei 2004 in Groningen en op 1 juni te Rotterdam.

Het zijn vreemde en tevens ook zielige dagvaardingen van Santanera. Het is een raadsel dat serieuze advocaten hier aan mee willen werken. Het toont weer eens aan dat bijna alles kan in Nederland, behalve gewoon de waarheid zeggen, en dat met geld iedereen te koop is. Je kunt hier zomaar personen en bedrijven voor het gerecht dagen als je iets dwars zit, en de rechter moet er maar wat zinnigs over zeggen.
Daaraan zitten natuurlijk twee kanten. Een persoon of onderneming die ten onrechte zwart gemaakt of ergens van beschuldigd wordt, kan zo zijn recht proberen te halen. Met hetzelfde gemak kan een kwaadwillende ook mensen beschadigen met een onzinnige rechtszaak. En dat laatste gebeurt helaas maar al te vaak.

Door dit systeem is het ook niet zo makkelijk om de waarheid te verspreiden in Nederland. De waarheid over mensen die onzin verkopen en er ook nog heel rijk mee worden. Zij hebben immers het geld om negatieve uitingen direct de kop in te drukken met behulp van Justitie. Het feit dat Santanera al dertig jaar ongestoord zijn gang heeft kunnen gaan, is veelzeggend genoeg wat dat aangaat.

Eigenlijk is het te gek voor woorden wat de man aan het doen is, maar wel kenmerkend voor dit soort mensen. Mensenredders en weldoeners zal ik ze maar noemen.
Dat B.S. een omroep dagvaardt is niet zo'n ramp, die is daar wel tegen opgewassen en kan de kosten wel opbrengen. Maar voor particulieren is het een andere zaak, die lijden hierdoor altijd schade, ook al winnen ze de zaak.

Naar mijn mening kunnen ze het kort geding ook wel degelijk winnen. Alleen al op grond van het feit dat B.S. niet duidelijk heeft gemaakt wat zijn spoedeisend belang is. Een spoedeisend belang zou bijvoorbeeld het voorkomen van een geplande uitzending of een publicatie kunnen zijn. In dit geval is de TROS-uitzending al een maand geleden geweest, en de negatieve publicaties op internet zijn al vele maanden oud.

Verder is B.S. al op zó veel leugens en bedrog betrapt en komt hij met zo'n lachwekkende dagvaarding ... wacht eens, het dringt nu tot mij door dat het hem eigenlijk niet om de TROS en de anderen gaat! Het is hoofdzakelijk een poging om het beschadigde vertrouwen in de BioStabil te herstellen. De verkoop zal wel ernstig teruggelopen zijn.
In de dagvaarding put B.S. zich namelijk uit in het aantonen dat hij strikt menslievend bezig is, dat hij de hangertjes tegen kostprijs aan Tel-Sell levert, dat al zijn beweringen over de geneeskrachtige werking - ook al kan hij dat niet bewijzen - helemaal waar zijn.

B.S. eist ook geen schadevergoeding van de twee particulieren - zijn dagvaarding aan de TROS heb ik niet gelezen - alleen dat ze moeten stoppen met de publicaties. En dat is mosterd na de maaltijd, die publicaties kunnen nu, na alles wat er over B.S. en zijn hangers boven water is gekomen, geen schade meer aanrichten. Als je niet direct ingrijpt in een dergelijk geval, dan verlies je je rechten en wordt men geacht geen bezwaar te hebben tegen publicatie.
Persoonlijk vind ik ook dat het uiten van een mening over B.S. valt onder de vrije meningsuiting. De man zelf heeft al zó veel onzin in het openbaar verkondigd en mensen openlijk beledigd, dat hij kritiek moet kunnen weerstaan.

Het lijkt er dus op dat B.S. alleen maar zijn geschonden imago wil opvijzelen. En dat hij daarvoor het wapen van een kort geding misbruikt. Ik denk dat het tijd wordt dat B.S. zelf eens voor het gerecht gedaagd wordt. Laat hij zich maar eens verantwoorden voor alles wat hij tot nu toe in Nederland heeft uitgespookt!