Biostabil-shop.nl

Biostabil-shop

[5 april 2010]

De persoon die onderstaand “proza” heeft geschreven, heeft niet veel verstand van zaken doen. Schelden op mensen die er een andere mening op nahouden, een persoonlijke aanval op een TROS TV-presentatrice en het gebruik van woorden als “randdebielen”, creëren beslist geen goede sfeer om potentiële kopers een duur “geneeskrachtig” magneethangertje te doen bestellen.
Prima, want het toont weer eens aan welk soort mensen zich met deze handel bezighoudt.


“Aangezien wij volledig achter de producten uit de BioStabil Wellness Series en het wetenschappelijk onderzoek staan (als je de wetenschap niet meer kunt vertrouwen, wie dan nog wel?) en wij vanzelfsprekend niets te verbergen hebben, zullen wij u op deze pagina op de hoogte houden van alle positieve -én negatieve berichtgeving in de pers. Wij gaan er vanuit dat u zelf verstandig genoeg bent om een en ander op de juiste waarde in te schatten!

Het zal u ook niet ontgaan zijn dat wanneer je in Nederland met je hoofd boven het maaiveld uitsteekt er altijd wel een aantal goedbedoelende, al dan niet gesubsidieerde randdebielen opstaan om je te onthoofden en te betichtten van kwakzalverij, oplichterij en dergelijke. Voorop liep vanzelfsprekend Mevrouw Hersenloosberg van tros radar, onze nationale trots als het gaat om het vinden van een paar mensen die wat te zeuren hebben over een product of service en dan de producent zonder belast te zijn met enige vorm van kennis af te kraken tot op het bot. Dit doet zij natuurlijk alleen maar in het belang van de consument, eigenbelang om elke week weer een programma te moeten vullen staat daarbij niet voorop, dat begrijpen wij volkomen. dat de redactie er met enige regelmaat naast zit (voorbeelden te over) daar horen wij radar niet over. Toegegeven, de reclame-uitingen die toen ter tijd op TV kwamen en in diverse bladen en kranten stonden, waren wel erg opportunistisch. De BioStabil zou zo ongeveer helpen tegen alle kwalen die je maar kunt bedenken. In een later stadium zijn alle reclame-uitingen aangepast aan de wensen en eisen van de reclame code commissie, het kwaad was echter al geschied.

Zelfs negatieve - overigens vaak onjuiste en subjectieve - persberichten uit het verleden hebben destijds niet geleid tot massale terugvordering van het aankoopbedrag of een grote klachtenstroom. Nee, de dragers van een BioStabil werden bevestigd in hun geloof in hun aankoop. Alleen de mensen die van toeten noch blazen wisten, nog nooit de werking van een BioStabil hadden ervaren en maar met de negatieve meute meeliepen hadden het meeste commentaar. Zoals altijd en overal: de beste stuurlui staan aan wal!”


In de eerste zin beweert men “volledig achter de Biostabil-producten te staan en vanzelfsprekend niets te verbergen te hebben”. Het tegendeel lijkt waar te zijn: nergens op de hele webzijde is een naam, adres, telefoonnummer of verdere zakelijke informatie te vinden. Zoiets wekt niet veel vertrouwen, en het is dan ook niet raadzaam om persoonlijke gegevens achter te laten of iets te bestellen.

In de bron van de gebrekkig functionerende en slordig ingevulde (voorgefabriceerde) webzijde staat:
<META name=description content="Schoonmaakartikelen Biostabil Wellness">

De webzijde lijkt voornamelijk bedoeld te zijn om wederverkopers te werven, en doet ons denken aan het systeem van netwerkmarketing.

In de tekst heeft men geen goed woord over voor de kritiek die er destijds van alle kanten was op de Biostabil en het misleidende verhaaltje van de maker Bruno Santanera. Toch schrijft biostabil-shop.nl:

“Toegegeven, de reclame-uitingen die toen ter tijd op TV kwamen en in diverse bladen en kranten stonden, waren wel erg opportunistisch. De BioStabil zou zo ongeveer helpen tegen alle kwalen die je maar kunt bedenken. In een later stadium zijn alle reclame-uitingen aangepast aan de wensen en eisen van de reclame code commissie...”

Aha, er was dus wel degelijk iets mis met de reclame voor de Biostabil, de kritiek was terecht en de RCC heeft juist geoordeeld!

“...op deze pagina op de hoogte houden van alle positieve- én negatieve berichtgeving in de pers”,

schrijft men ook in de eerste alinea. Toch staat er op de pagina niks anders dan de eigen tekst, we hadden op zijn minst ook een deel van ons Biostabil-dossier verwacht.

De pagina ‘Wetenschappelijk Bewijs’ toont met veel woorden aan dat er geen énkel wetenschappelijk bewijs is, en dat een aangehaald onderzoek een oncontroleerbaar flutonderzoek is, dat geheel gebaseerd is op spontane reacties van tevreden klanten:

“De reacties bestonden uit brieven aan de makers van de BioStabil 2000. Daarnaast werd naar reacties op het Internet gezocht. Als zoekterm bij dit laatste werden *BioStabil; Biostal 2000* en Bio 2000* gebruikt.”

De onderzoekers worden niet genoemd, evenmin als de naam van een wetenschappelijk instituut dat het onderzoek zou hebben uitgevoerd. Maar wel dat het onderzoek nog niet is gepubliceerd. Wij zijn erg benieuwd, maar weten bijna zeker dat het nimmer zal worden gepubliceerd, tenminste niet als serieus wetenschappelijk onderzoek! Een wetenschappelijk onderzoek dat gebaseerd is op brieven van “tevreden klanten”! Hoe lachwekkend kan men zijn?

De verder vermelde studies en onderzoeken zijn er met de haren bijgesleept en zeggen helemaal niets over de werking van de Biostabil.

De bedenker van de Biostabil heeft nimmer de tienduizenden ontvangen bedankbrieven kunnen tonen. Wijzelf en andere kritische webzijdes hebben nimmer positieve berichten ontvangen van genezen patiënten - met uitzondering van eentje die meende minder last van migraine te hebben - en de mensen met een Biostabil die wij persoonlijk kennen hebben het geval al na een half jaar gedesillusioneerd in de hoek gesmeten. Er is uiteraard geen verbetering geconstateerd en de magneet blijft hinderlijk vastzitten aan alle metalen voorwerpen waar men in de buurt komt, hetgeen gevaarlijk kan zijn.

Wees wijs, en geloof ons als we zeggen dat een statisch magneetje ter grootte van een euro geen (genezende) invloed heeft op ons lichaam! Als dat wél het geval was dan zouden alle mensen óf supergezond of erg ziek zijn. We worden namelijk omringd door magneten, alle elektronische apparaten, zoals bijv. radio's, telefoons en computers, bevatten ze namelijk.