Blokker misleidt

Blokker misleidt

[22 november 2013]

Blokker misleidt en Blokker jokt. Helaas maken veel andere winkelketens zich er ook schuldig aan. Ze noemen in hun reclame vaak twee prijzen: een doorgestreepte (zoals hierboven) en een te betalen prijs. Een andere manier zou kunnen zijn: “Ván 29,95 vóór 14,99”.
Om ons in de waan te brengen dat we een forse korting krijgen, verhoogt men de doorgestreepte prijs. In het geval van de Blokker-reclame is die dus 29,95. In werkelijkheid kost het scheerapparaat zonder korting € 19,99, zoals op de kassabon te zien is. Maar er zijn ook gevallen bekend dat de “actieprijs” zelfs hóger is dan de gewone prijs...
En dat zijn ergerlijke manieren om de klant te misleiden, waarvoor Blokker en consorten zich zouden moeten schamen.

Wat ook steeds weer opvalt is dat reclamemakers de juiste prijsnotatie niet kennen: de punt in het bedrag moet een komma zijn! Kennelijk wil men verwarring scheppen door steeds weer af te wijken van hetgeen correct en duidelijk is.