Energie Direct

[5 april 2009]

Energie Direct is een energieleverancier die nieuwe klanten heeft geworven door telefonisch mee te delen dat zij een fusie zijn aangegaan met Essent en dat er daardoor lagere tarieven worden berekend. De Essentklant wordt meegedeeld dat hij nu automatisch een rekening krijgt van Energie Direct. Een grove leugen dus! Het is niet bekend of ED nog steeds op deze wijze werkt.

Aan het eind van het jaar krijgt een klant in Enschede te horen dat zij maar liefst € 545,34 moet bijbetalen, waardoor er van de voorgespiegelde hoge korting weinig overblijft. Het volledige bedrag zal ook binnen enkele dagen automatisch van haar rekening worden afgeboekt.
Omdat het bedrag hoger is dan de klant maandelijks op haar rekening krijgt gestort, dreigt zij in ernstige problemen te komen. Zij belt daarom Energie Direct met een verzoek om gespreide betaling. Op dat moment is er dus géén betalingsachterstand.
Energie Direct bevestigt de telefonische afspraak met onderstaande e-mail.
Uit de mail blijkt dat de klant nu wordt aangemerkt als wanbetaler, dat zij te maken krijgt met het zeer irritante incassobureau Intrum Justitia en dat zij extra kosten moet betalen.
Hierdoor beëindigt ze onmiddellijk haar relatie met Energie Direct en gaat ze over op een andere leverancier.
Energie Direct schrijft twee dagen na de e-mail het volledige bedrag af van haar rekening.


Geachte mevrouw,

Graag wil ik u het volgende mededelen:
Ik kan u voor de huidige achterstand onderstaande regeling aanbieden:

Openstaand bedrag: EUR 545.34
Aantal termijnen: 6
Maandelijks termijnbedrag: EUR 90.89
Ik verzoek u per omgaande een bevestiging van deze regeling aan ons te doen toekomen door middel van het beantwoorden (reply) van deze e-mail. Indien dit niet gebeurd gaan wij ervan uit dat u ons aanbod niet accepteert en dat u zorg draagt voor onmiddellijke betaling van het thans openstaande bedrag.

De administratieve afhandeling van de betalingsregeling verloopt via Intrum Justitia, zij sturen u een bevestiging van de regeling.
Aan administratieve kosten brengen zij,naast de eventueel nog openstaande incasso kosten, eenmalig een bedrag van EUR 25,00 in rekening.
Nieuwe (voorschot) facturen dient u rechtstreeks te blijven betalen aan Energie : Direct.
Indien van toepassing zullen wij hiervoor gebruik maken van de aan ons verstrekte incasso machtiging.

Ik wijs u er met nadruk op dat bij niet tijdige nakoming van de betalingsregeling en/of het ontstaan van nieuwe achterstanden energie:direct over zal gaan tot ontbinding van de overeenkomst.
Dit ontslaat u overigens niet van de verplichting de openstaande bedragen te betalen.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft over dit bericht verzoek ik u te verwijzen naar referentienummer 123456.

Met vriendelijke groet,
Energie:direct
S v H (volledige naam op verzoek verwijderd)
Klantadvies
www.energiedirect.nl