Menzis blijft treiteren (10)

[26 maart 2013]

Op 5 februari 2013 heeft de rechtbank Menzis bevolen om mij een schadevergoeding van 75 euro te betalen. Het vonnis is per direct uitvoerbaar. Tot op heden heeft Menzis niet aan het vonnis voldaan!

21 februari: GGN Tijhuis & Partners (gemachtigde van Menzis) verzoekt mij dreigend om binnen zeven dagen na heden mijn bankrekeningnummer op te geven om het bedrag te kunnen uitbetalen en het dossier te sluiten.

23 februari: Natuurlijk weet Menzis het nummer drommels goed, maar ik voldoe per e-mail aan het verzoek.

4 maart: Bijna twee weken later stuur ik een aanmaning aan menzis@ggn.nl met de sommatie om direct te betalen.

7 maart: Enkele dagen later stuur ik een tweede aanmaning, met aankondiging van juridische maatregelen.

11 maart: GGN Tijhuis & Partners schrijft per mail dat het bedrag deze week zal worden overgemaakt, en dat ik geen recht heb op administratiekosten.

11 maart: Ik schrijf terug dat het bedrag al onmiddellijk na het vonnis had moeten zijn overgemaakt, en dat ik geen adminstratiekosten maar aanmaningskosten in rekening heb gebracht.

13 maart: Ik stuur een kopie van het vonnis rechtstreeks naar Menzis en verzoek om onmiddellijke betaling.

13 maart: Menzis: “Het bedrag is op 11 maart aan u overgemaakt door GGN”.

14 maart: Ik reageer met: “Het liegen zit de Menzis-medewerker kennelijk in het bloed, want er is geen betaling ontvangen op de aangegeven rekening.”

14 maart: Menzis: “De betalingsopdracht is op 11 maart door GGN klaargezet, de betalingsopdrachten worden eens per week door de bank uitgevoerd.”

19 maart: Ik schrijf aan Menzis: “De betaling is nog niet binnengekomen, ik zal het bedrag nu inhouden op de eerstvolgende betaling aan Menzis.”

19 maart: Menzis: “Ik vind het bijzonder vervelend te lezen dat het bedrag nog niet bij u is binnengekomen. GGN heeft weer verzekerd dat het is overgemaakt. Mailt u mij als u donderdag nog niets heeft ontvangen.”

21 maart: Ook op donderdag is er nog geen betaling binnengekomen.

Menzis en gerechtsdeurwaarder GGN Tijhuis wensen zich kennelijk zelf niet te houden aan de wet en een vonnis, en kiezen ervoor om het (al zestien maanden durende) getreiter te blijven voortzetten.
En de dame van Menzis Webcare vindt Menzis een fijn bedrijf om voor te werken...


26 maart: Het inschakelen van een landelijke omroep zet Menzis wél aan tot de verlangde actie. De deurwaarder blijft beweren het verschuldigde bedrag te hebben overgemaakt, maar Menzis heeft toch maar besloten om het bedrag zelf aan mij over te maken. De € 75,-- staat nu op mijn rekening met als omschrijving: “Coulancebetaling”, in plaats van “Schadevergoeding volgens rechtbankvonnis d.d. 5 februari 2013.”