Menzis maakt de menz ziek! (2)

[6 mei 2012]

Menzis heeft er voor gezorgd dat 5 mei 2012 voor mij géén bevrijdingsdag is geworden. Ik had zó graag bevrijd willen worden van de serie blunders en (opzettelijke?) fouten die de medewerkers in november en december 2011 hebben gemaakt, en die ze kennelijk maar niet willen rechtzetten. Ondanks een groot aantal verzoeken en klachten van mijn kant. Wat zijn dat toch voor ellendige mensen die daar werken? In contacten zijn ze heel vriendelijk, maar hun eigen fouten herstellen willen ze maar niet.

Gisteren, 5 mei, is voor mij een écht dieptepunt in de Menziszaak geworden. En een gevaarlijk dieptepunt ook.
Ik heb namelijk een aanmaningsbrief van de deurwaarder gekregen. In mijn hele leven heb ik nog nooit te maken gehad met deurwaarders en incassobureaus, en deze onterechte brief heeft dan ook prompt een epileptische aanval veroorzaakt! Bedankt Menzis! Heel erg zorgzaam van je...

Tientallen keren hebben mijn huisgenoot en ik schriftelijk benadrukt dat wij absoluut niet geassocieerd willen worden met het begrip wanbetaling. ALLE fouten zijn namelijk door Menzis gemaakt, en mij valt helemaal níets te verwijten. Dat schijnt maar niet door te dringen tot de hersens van de Menzissen. Want men blijft maar doorgaan met onterechte vorderingen, dreigementen en zelfs het uitvoeren van die dreigementen.

Wat die dreigementen betreft, maakt Menzis zich ook nog schuldig aan strafbare feiten of op zijn minst aan misleiding en intimidatie! Veel mensen denken namelijk bij het lezen van het woord deurwaarder aan een brute man of vrouw die meteen met een dwangbevel op de stoep staat. Dat is geenszins het geval. Menzis heeft de (onterechte) vordering uitbesteed aan de incasso-afdeling van het bedrijf GGN, met 9 vestigingen en met een aantal gerechtsdeurwaarders. Die incasso-afdeling heeft dezelfde bevoegdheden als u en ik, en kan alleen maar aanmaningen en dreigbrieven sturen. De deurwaarder komt eerst van pas als de zaak naar de (kanton)rechter gaat.
En de deurwaarders hebben er natuurlijk geen enkel belang bij dat een schuldenaar op de hoogte is van de strikte scheiding tussen hun twee “winkeltjes”: incassobureau en gerechtsdeurwaarder. Maar het blijft een krankzinnige praktijk dat een beëdigde gerechtsdeurwaarder (een soort ambtenaar) er een particuliere incasso-toko op mag nahouden.

Dit is wat ik GGN heb laten weten:
“Verzoeke deze vordering zonder verdere sommatie aan de kantonrechter voor te leggen, zodat ik mijn eis in reconventie kan stellen.
De vordering is onterecht, en is veroorzaakt door een serie blunders van Menzis. (Inmiddels door Menzis erkend.)
Doordat de grondslag voor de vordering ontbreekt, is de ter incassostelling dus onrechtmatig en is Menzis aansprakelijk voor de door mij geleden schade.”

Kort na de publicatie van deel 1 van dit Menzis drama, heeft een medewerker laten weten dat hij al heel lang bij Menzis werkt, en dat het zijn ervaring is dat deze problemen naar tevredenheid opgelost kunnen worden.

Vrijdag heeft een medewerkster van Menzis Webcare zich bij mij gemeld, excuses aangeboden voor alles wat er is misgelopen, ‘gezien dat er in januari al dingen zijn gecorrigeerd’ en gevraagd wat ik nog graag aangepast zou zien.
Op zich positief, maar dat men niet inziet dat het werkelijke probleem nog altijd niet is opgelost, verbaast mij zeer.
En ook dat er niemand de ziekmakende terreur van onterechte vorderingen en incassomaatregelen stopt, is onbegrijpelijk. Ik heb nu toch vaak en duidelijk genoeg aangegeven dat ik álles heb betaald wat ik aan Menzis verschuldigd ben en dat er door Menzis heel veel fouten zijn gemaakt. Men negeert alles gewoon en blijft als onmenselijke robots doorgaan met dezelfde fouten. Om gek van te worden!