Menzis is crimineel! (3)

[10 mei 2012]

Toch maar weer een poging wagen om tot de Menzis-medewerkers door te dringen. Schelden en grof worden ligt ons niet, dus het wordt weer een rustig en zakelijk epistel, ditmaal geschreven door mijn huisgenoot:

  “Geachte mevrouw S.,

  Na haar epileptische aanval van afgelopen zaterdag, ten gevolge van de ontvangen deurwaardersbrief, is mevrouw Ritme niet meer in staat om zich met het Menzisdrama bezig te houden, en zal ik het woord voor haar doen.

  U stelt dat er al een aantal dingen zijn gecorrigeerd. In januari zijn er inderdaad (zonder problemen) wijzigingen doorgevoerd, en dat is al heel wat.
  Het initiële probleem van december is echter nog altijd niet aangepakt.

  Menzis heeft in december mij (als hoofdbewoner en hoofdverzekerde) zonder toestemming en medeweten bijgeschreven op de polis van mevrouw Ritme, die hier op 1 november is komen wonen.
  Ook is Menzis gestopt met het automatisch incasseren van mijn premies.
  Voorts zijn er door mij gemaakte zorgkosten in rekening gebracht bij mevrouw Ritme.
  Tot op heden ben ik over deze gang van zaken NIET geïnformeerd of geraadpleegd. Voor Menzis lijk ik niet meer te bestaan als zelfstandig persoon, tot aan 2012.
  Dit alles is onacceptabel! En we hebben dan ook veelvuldig laten weten dat dit teruggedraaid moet worden, dat er bij mij niets veranderd moest worden en dat mevrouw Ritme vanaf 1 november 2011 haar eigen polis moest krijgen.
  Dat is nimmer gebeurd en dus is er ook nooit een gecorrigeerde factuur voor de premies van mevr. Ritme ontvangen.
  Om niet in gebreke te blijven heeft mevrouw Ritme de nog niet automatisch geïncasseerde premies uit zichzelf voldaan.
  Zij heeft daarmee aan haar wettelijke verplichtingen voldaan.
  Zij hoeft, mag en kan geen premies en kosten voor mij betalen!

  Dat blijkt echter wederom niet door te dringen tot Menzis, en er wordt ook nooit adequaat op gereageerd. Met als gevolg dat er nu incassomaatregelen zijn getroffen, en wij als wanbetalers te boek staan.
  Dit is schandalig, evenals de enorme hoeveelheid tijd die wij hierin moeten steken.

  Wat er nu moet gebeuren:

  1. De incasso-opdracht bij GGN intrekken.
  2. De verstrekte gegevens permanent laten verwijderen bij GGN.
  3. De vermelding in het referentiebestand van zorgverzekeraars laten verwijderen, en als incorrect laten markeren.
  4. De opschorting van zorgbetalingen per direct stopzetten.
  5. De zg. betalingsregeling volledig schrappen uit de Menzis-administratie.
  6. Een gecorrigeerde polis en factuur voor december 2011 voor mevr. Ritme sturen, met daarop dus alléén haar eigen maandpremie.
  De betaalde premies dienen in mindering te worden gebracht.
  Omdat er voor november geen polis is ontvangen, en mevr. Ritme toen dus niet verzekerd was, dient de betaalde premie voor die maand te worden gerestitueerd.
  Op 31 maart 2012 voert Menzis een tegoed op van € 148,06, ook dit bedrag moet teruggeboekt worden op rekening van Ritme.
  7. Een forse schadevergoeding voor geleden psychische en lichamelijke schade uitkeren, evenals voor het enorme aantal uren die wij in deze zaak hebben moeten stoppen.”

De Coördinator Webcare Menzis reageert per omgaande:

  “Bedankt voor uw e-mail. De situatie die beschreven staat op de website en ook in uw e-mail wordt verwoord, trekken wij ons zeer aan. Onze excuses voor gemaakte fouten.
  Onder het kopje “wat er nu moet gebeuren” somt u een aantal stappen op die gezet moeten worden. De afdeling Klachten en Bezwaar gaat meteen aan de slag om fouten te achterhalen en te corrigeren. U hoort daar op korte termijn meer van. Bent u ook telefonisch bereikbaar mochten mijn collega’s vragen hebben?
  Wij wensen mevrouw Melgert een goed herstel van haar epileptische aanval en bedanken u voor de moeite die u doet om dit probleem op te lossen.”

Dat klinkt hoopgevend, en nu maar hopen dat alle problemen in een mum van tijd verdwenen zijn. We zijn inmiddels al vijf maanden (dagelijks) bezig met deze totaal nodeloze ellende, die zijn tol begint te eisen.

Vandaag heb ik een schriftelijke reactie ontvangen van GGN Tijhuis en Partners uit Almelo.
Ik had ze laten weten dat de vordering van Menzis onterecht en onrechtmatig was, en dat ik een tegenvordering zou indienen met een eis tot schadevergoeding.
Dit is de reactie:

  “U dient uw verweer aan ons toe te sturen opdat wij uw verweer aan Menzis kunnen voorleggen. Dit verweer dient binnen tien dagen na heden in ons bezit te zijn gesteld.
  Blijft u hiermee in gebreke, dan zullen wij verdere rechtsmaatregelen te nemen. De kosten hiervan komen geheel voor uw rekening.”

Dit is het toppunt van arrogantie en hooghartigheid, die ons in het verkeerde keelgat schiet. Tijhuis en Partners hebben helemáál geen eisen meer te stellen aan mij, want zij maken zich schuldig aan onrechtmatige daden als zij tóch doorgaan met deze vordering.
Op internet wemelt het van verhalen over corrupte incassobureau's die klakkeloos elke vordering proberen te incasseren, zonder zich erom te bekommeren of die vordering terecht is of niet. En onder druk betalen veel mensen dan toch maar om van het gezeur af te zijn.
Ook lees je op internet veel over de idiote gang van zaken dat gerechtsdeurwaarders een particulier incassobedrijfje runnen, en dan hun functie misbruiken om mensen te intimideren.
Als GGN Tijhuis en Partners menen om in plaats van excuses aan te bieden, mij verder onder druk te moeten zetten en te dreigen met ‘kosten die geheel voor mijn rekening komen’, dan weet ik al welk type incassobureau dit is. In elk geval geen type dat mijn respect verdient.