Menzis is hopeloos! (4)

[30 mei 2012]

Na meer dan vijf maanden heeft mijn huisgenoot nu eindelijk ook een verklaring van Menzis ontvangen over de gang van zaken in december 2011.
De toon van de brief is vriendelijk, meelevend en verontschuldigend. Ook worden de meeste fouten nu gewoon toegegeven.

Alleen... men wenst de missers van december niet met terugwerkende kracht te corrigeren!

Menzis: “We gaan uit coulance de vordering bij de deurwaarder weghalen.”
Alsof het om een gunst gaat! De rechtsgrond voor die vordering ontbreekt volledig.

Menzis: “De hoofdsom van € 258,72 komt weer open te staan en moet aan ons betaald worden.”
Het bedrag klopt van geen kant, en er staat ook niet bij door wie dat bedrag dan betaald moet worden.

Menzis: “Aan uw verzoek een gecorrigeerde zorgpolis en nota te versturen voor de maand december 2011 gaan we niet voldoen.”
Dit is ongehoord, Menzis maakt ernstige fouten en weigert die vervolgens keihard te corrigeren.
Het begint er nu op te lijken dat er opzet in het spel is, en dat men bewust spelletjes speelt of mensen wil kwetsen.

Menzis: “In januari hebben we met mevr. Ritme gebeld. Er is telefonisch uitleg gegeven over de polissen en de betalingsachterstand. We hebben een betalingsregeling aangeboden. Hierna is er door ons een bevestigingsbrief gestuurd.”
Het enige wat ik wilde horen was dat de gemaakte fouten zouden worden hersteld, dat de polis van mijn huisgenoot ongewijzigd zou blijven, dat ik gewoon mijn eigen polis zou krijgen en dat alle premies via automatische incasso zouden worden geïnd. En mevr. de Vries van Menzis verzekerde mij dat alles goed zou komen en dat ik mij geen zorgen hoefde te maken over deurwaarders en dergelijke.

Het is overigens de vraag of het wel verstandig is voor een bedrijf als Menzis om zomaar aan te nemen dat een klant een telefoongesprek helemaal heeft begrepen, vooral als het om gecompliceerde zaken gaat en de betreffende klant pijnstillende medicijnen van de zwaarste categorie (opiaten en morfine-achtigen) gebruikt.

De door Menzis daarna verstuurde bevestigingsbrief gaat alleen over de “aangevraagde betalingsregeling” die zou zijn goedgekeurd, en niet over herstel van de door Menzis gemaakte fouten in december.

Menzis: “De teruggehaalde hoofdsom van 258,72 is correct.”
De door Menzis opgevoerde hoofdsom is verre van correct. Ik heb uit eigener beweging mijn premies voor november, december en januari in twee termijnen betaald, waarmee ik aan mijn verplichtingen heb voldaan. Door mijn huisgenoot zou eventueel nog een bedrag van € 148,88 betaald moeten worden, en dat correspondeert niet met het bedrag dat Menzis nog wenst te incasseren.
Omdat ik niet verantwoordelijk ben voor dit bedrag, en als dit niet automatisch geïncasseerd is (zoals het hoort), zal Menzis een factuur aan de juiste persoon dienen te sturen.

Hoewel ik sedert 1 november niet meer in E. woon, en mijn huisgenoot nimmer in E. heeft gewoond en nooit iets met die gemeente te maken heeft gehad, worden er door Menzis diverse aanvullende zorgpakketten voor beiden opgevoerd die exclusief voor de gemeente E. bedoeld zijn.
Je zou je toch afvragen of de geautomatiseerde administratie van Menzis daar geen controle op uitoefent en zonodig zelf een correctie toepast.

Menzis: “Wij hebben zorgkosten van u in rekening gebracht op de polis van mevr. Ritme. Om technische redenen kan dit niet meer gecorrigeerd worden.”
Als dat wérkelijk zo is, dan moet Menzis subiet op zoek gaan naar een beter computersysteem! Elke fout moet kunnen worden gecorrigeerd.

Menzis: “De dekking van de aanvullende verzekeringen zijn niet opgeschort.”
Toch is dit meermaals aan mij meegedeeld, en ik ging ervan uit dat het ook zo was!

Menzis: “Aan uw verzoek een schadevergoeding uit te keren gaan we niet voldoen. Voor het ondervonden ongemak bieden wij u 2 VVV-bonnen aan van € 10,-- per stuk.”
Alleen al aan tijd heeft het ons samen meer dan 60 volle uren gekost. Bij een uurtarief van de allergoedkoopste advocaat (50 euro per uur) zou dat alleen al neerkomen op € 3000,--. Wat de psychische en lichamelijk schade aangaat, die is uiteraard niet in geld te becijferen. Maar een “goedmakertje” in deze vorm is een regelrechte belediging.