Menzis, de finale? (5)

[30 juli 2012]

Vijf dagen later al heeft Menzis weer een (onterechte) betalingsherinnering aan mij gestuurd. Die wordt een maand later gevolgd door een laatste aanmaning met daarin weer de dreigementen van deurwaarder, opschorting van de dekking aanvullende verzekering en aanmelding als wanbetaler.
Omdat mijn huisgenoot zijn premie voor december en de eigen bijdrage zorgkosten inmiddels heeft betaald, besluiten we om nergens meer op te reageren en het op een rechtszaak bij de kantonrechter te laten aankomen.

Inmiddels loopt er ook nog de klacht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. We houden de SKGZ steeds op de hoogte van de ontwikkelingen.
In juli vraagt de stichting Menzis te reageren op onze klachten. En dan blijkt de Enschedese zorgverzekeraar ineens heel wat bereidwilliger te zijn dan voorheen.
Menzis biedt allereerst excuses aan voor de zeer slechte communicatie met ons, en voor de gemaakte fouten. De gang van zaken zou beslist niet gebruikelijk zijn, volgens haar brief aan de SKGZ.

Menzis belooft om onze polissen voor december 2011 met terugwerkende kracht te splitsen, en om de zorgkosten van mijn huisgenoot die men bij mij in rekening had gebracht kwijt te schelden.

Als kort daarna onze polissen arriveren, dan kunnen we meteen al weer 7 fouten constateren. Het valt dus voor de Menzis-medewerkers niet mee om foutloos te werken. Gelukkig zijn de fouten niet rampzalig, en hoeven we ons er niet druk om te maken.
Enigszins grappig en lachwekkend is dat mijn huisgenoot voor de tweede maal dit jaar als nieuwe klant wordt begroet! Hij is nooit weggeweest, maar krijgt toch steeds welkomstpakketten van Menzis...

Als mijn huisgenoot eind juli echter een polisfactuur ontvangt, lijkt het alsof alle ellende van vooraf aan begint.
Er staan onbegrijpelijke bedragen en omschrijvingen (“te betalen premie door mutatie” en “te ontvangen premie door mutatie”) op en onder de streep staat een te betalen bedrag dat niet kan kloppen.
Volgens ons zijn we Menzis toch echt niets meer schuldig.

Mijn huisgenoot gaat, voordat hij boos in de pen klimt, de factuur nog eens goed bestuderen en al zijn bankafschriften nakijken. En wat blijkt dan? Menzis is in juni opnieuw gestopt met de automatische incasso van zijn maandpremie.
Wederom zonder enige mededeling of verklaring daarover te hebben gegeven!
Verder wordt op deze factuur de premie voor augustus in rekening gebracht, en met aftrek van de kwijtgescholden zorgkosten (die men dus niet vergeten is) klopt de rekening uiteindelijk toch nog!

Nog een laatste puntje. Tijdens alle correspondentie heeft Menzis beweerd dat achterstallige premie niet via automatische incasso verrekend kan worden. Maar dat blijkt nu ineens toch wél te kunnen.

Als er iemand is die niet begrijpt hoe goed ziek wij geworden zijn van deze zorgverzekeraar, die ons negen maanden lang zwaar geïrriteerd en beziggehouden heeft, dan leggen we het graag nóg een keer uit...