Menzis is ziek! (7)

[15 december 2012]

Menzis als zorgverzekeraar is ziek. Zelfs danig verrot op een aantal plekken.
Als ik er de baas was, dan zou ik eens flink orde op zaken gaan stellen.
Want wat de vestiging in Enschede mij voor ellende heeft bezorgd sedert november 2011, grenst aan het ongelooflijke. Zoiets mag in een gezonde organisatie absoluut niet voorkomen.

Het dieptepunt van het hele drama is de procedure voor de Almelose rechtbank, waarvoor ik in oktober door de deurwaarder gedagvaard ben.
Tijdens de eerste zitting in november heb ik mijn antwoord op die dagvaarding ingediend, evenals een tegeneis.

Kennelijk hebben mijn Conclusie van Antwoord en Eis in Reconventie Menzis doen inzien dat men onrechtmatig bezig is geweest, want tijdens de tweede zitting (in december) heeft Menzis een verzoek tot royement ingediend. Dat betekent dat men de procedure graag wil stopzetten.

Omdat die optie niet in de wet staat, kan dat alleen met instemming van beide partijen en wanneer men het met elkaar eens geworden is. Menzis heeft het verzoek aan de rechtbank niet gemotiveerd, en zelf heb ik helemaal niets meer van de verzekeraar gehoord. Geen enkele vorm van verontschuldiging of aanbod tot schadevergoeding, vandaar dat ik voorlopig niet accoord ga met stopzetting van de procedure.
Menzis mag niet kunnen wegkomen met zulk onrechtmatig, aan crimineel grenzend gedrag. En bovendien zou men mij dan ook nog eens voor de derde keer kunnen lastigvallen met (onterechte) juridische acties.