MOOI Greenpeace

MOOI Greenpeace

[5 december 2005]

et Volkskrant magazine is zaterdag verpakt in plastic. Daar heeft Greenpeace voor gezorgd!
Greenpeace zorgt voor het milieu en voor nog veel meer dingen.
Greenpeace zorgt ook voor cosmeticaproducten.
Nee, ze maken ze niet zelf. Ze bekritiseren ze alleen maar. Dat is veel makkelijker.
En omdat Greenpeace zo aardig is om haar kritiek met ons allemaal te willen delen, zit het Volkskrant magazine nu verpakt in (milieuvervuilend?) plastic.

Er moest namelijk een klein boekje bij, bij dat magazine. Een gedrukt boekje, met veel letters, met kleur (met gifstoffen?), met nietjes, (oh, gn nietjes maar lijm) en een Ik Steun Greenpeace bon.

Waar gaat het boekje over? Over gif in cosmeticaproducten.
Mij lijkt het dat Greenpeace beter eerst in eigen huis kan beginnen met het opruimen van gif, maar die mening deelt men mogelijk niet geheel.
De mensen van Greenpeace verveelden zich in juli 2005 stierlijk, en om die verveling te verdrijven gingen ze op zoek naar een tijdverdrijf. Dat vonden ze in de vorm van het bezoeken van cosmeticawinkels in Nederland en Belgie. Je moet er maar opkomen.

En wat deden de mensen van Greenpeace in die winkels? Alleen maar kijken. Waarnaar? Naar namen van de producenten van cosmeticaproducten. Dat moet nog een heel karwei geweest zijn, en daarna had men niet veel puf meer over.
Nog net voldoende om de fabrikanten een briefje te sturen. Er zijn niet zo veel fabrikanten, dus dat kostte niet al te veel tijd.

En wat stond er in dat briefje?
Geachte producent, zitten er in uw producten gifstoffen? Zo ja, wanneer haalt u ze er uit?

In het MOOI boekje staan lijsten met cosmetische producten - eerlijk gezegd wist ik niet dat er z veel zijn - en die zijn geclassificeerd met een groen blokje met een V daarin, een oranje blokje met +/- erin en een rood blokje met een kruis erin: goed, matig, slecht.

1. Als een producent heeft geantwoord dat er geen gifstoffen in zijn producten zitten, dan staat er een groen blokje voor zijn naam.

2. Als een producent heeft geantwoord dat er wel gifstoffen in zijn producten zitten, maar dat hij ze er uit zal halen, dan staat er een oranje blokje voor zijn naam.

3. Als een producent heeft geantwoord dat er wel gifstoffen in zijn producten zitten, maar dat die onschadelijk zijn voor de mens, dan staat er een rood blokje voor zijn naam.

4. Als een producent heeft geantwoord dat hij geen informatie verstrekt over zijn producten, dan staat er k een rood blokje voor zijn naam.

5. Als een producent niet heeft geantwoord, dan staat er k een rood blokje voor zijn naam.

Bij die laatste twee zal Greenpeace wel een bekend principe hanteren: Wie niet vr ons is, die is tgen ons!

Overigens dacht ik dat de wet bepalend was voor wat mag en niet. Maar ja, Greenpeace laat voortdurend zien lak te hebben aan wetten, geboden en regels. Die maken ze liever zelf.

Dat de Volkskrant hier helemaal in meegaat, is op zijn minst dubieus te noemen.

Mocht u nog wat producten met gifstoffen erin (bijv. het boekje MOOI) kwijt willen, dan kunt u ze sturen naar:
Greenpeace, Antwoordnummer 10734, 1000 RA Amsterdam.