RADAR's tegenstrijdigheid

[12 november 2014]

R

ADAR is een TV-programma dat aandacht besteedt aan foute consumentenzaken en dat tips geeft die kunnen helpen bij aankopen en afnemen van diensten. Naast de veelal goede inhoud van het programma zijn er ook irritante zaken zoals de veelvuldige reclame voor de eigen nieuwsbrief, de eigen app, het eigen consumentenpanel en meer. Verder wordt er veel aandacht besteed aan (vermeend) dierenleed. Maar dat is niet onbegrijpelijk gezien de achtergrond van presentatrice Antoinette Hertsenberg.
Antoinette maakt ook deel uit van de hoofdredactie van het tweemaandelijkse tijdschrift RADAR+, en daarin komen typische Radar-onderwerpen aan bod, naast persoonlijke zaken van mevrouw Hertsenberg zelf. Uitgave nummer 2 van dit jaar laat duidelijk een absurde tegenstrijdigheid van Radar zien. Iets waar wij ons al lang ernstig over verbazen en maar niet kunnen rijmen met de doelstelling van het programma: waarschuwen voor misstanden.

Radar

Op de pagina's 24 t/m 26 staat een waardevol artikel over het beschermen van je privacy en de gevaren van internet. Eén van de alinea's van dat artikel staat hierboven. De volgende zinnen zijn ons uit het hart gegrepen: “Je hoeft niet op Facebook. En als je wel op Facebook zit, kun je je privacy beschermen door je pagina af te schermen en niet van alles en nog wat te ‘liken’.
En wat zien we nota bene twee pagina's verder?

Radar

Een volle pagina reclame voor één van de meest criminele “sociale” netwerken op internet. Facebook schendt aan alle kanten onze Europese wetten, en zal daar te zijner tijd ook op afgerekend worden. Het “liken” is niet alleen een erg kinderachtig iets, maar is ook nog eens riskant voor het behoud van uw privacy. Bij elke druk op die knop geeft u meer persoonlijke gegevens prijs dan u lief is!
En die “10.000 enthousiaste fans” van Radar zijn allemaal gekocht met cadeautjes! Niet iets om trots op te zijn.

Wilt u een écht serieus consumentenprogramma zien? Zónder publiek dat steeds moet applaudiseren en zonder irritante reclames voor eigen “producten”?
Kijk dan op maandagavond 20.15 uur naar Duitsland 3 NDR, naar het programma Markt. De presentatie is sober, er is geen publiek in de studio, de productentests zijn grondig en interessant en alleen aan het einde wordt er verwezen naar een webzijde voor meer informatie.
De programma's ná Markt zijn meestal ook consumentenprogramma's waar heel veel van op te steken valt.