Is het Theaterhotel onveilig?

16 januari 2017

Het Theaterhotel:

Wij hopen dat u een prachtige avond heeft gehad in ons mooie theater. Omdat wij er altijd naar streven om u een onvergetelijke ervaring te bezorgen, is uw mening voor ons belangrijk. Graag vernemen wij daarom uw reactie.

Ons antwoord:

Die willen wij u graag geven, op voorwaarde dat u het ons niet kwalijk neemt dat onze reactie van kritische aard is.

Bij het betreden van de zaal bleek die voor een groot gedeelte vol te hangen met rook, en het optreden begon een kwartier daarna dan ook met in mist gehulde artiesten. Het ging volgens ons niet om rook uit een rookgenerator o.i.d. en de nevel bleef ook heel lang hangen. Wij vonden dat verontrustend, ook al omdat er geen verklaring voor gegeven werd.

Ng verontrustender was dat we nergens duidelijk aangegeven borden zagen naar de nooduitgangen. Als die borden er al zijn, dan waren die zaterdag niet verlicht, volgens ons. Het is ook veelzeggend dat we na ettelijke bezoeken aan het theater nog altijd geen enkel idee hebben waar de nooduitgangen zich bevinden. (Behalve misschien achter het podium, maar als zich daar een calamiteit voordoet is de weg naar buiten ook geblokkeerd.)

Het is mogelijk dat u weinig controle hebt over de voorstellingen zelf, maar het geluidsniveau was veel te hoog voor de op zich uitstekend klinkende zaal. (Dat is ook de reden dat wij liever achteraan zitten.)
Ng schadelijker waren de snel bewegende lichteffecten die vaak pal op de bezoekers gericht stonden! Ze waren van dien aard dat ze epileptische aanvallen kunnen veroorzaken, en mogen dus eigenlijk niet voorkomen.

In uw programmablad op pagina 120 schrijft u dat het verboden is om geluids- en beeldopnamen te maken en dat mobiele telefoons uit moeten staan. In de zaal wemelde het van de apparatuur met fel verlichte grote schermen, die ook nog eens hoog boven het hoofd gehouden werden door ziekelijke bezitters die meer aandacht hadden voor hun computerschermpjes en internet dan voor de voorstelling. En de enkele medewerker die een keer voorbij kwam, deed alsof zijn neus bloedde. Tot onze spijt kunnen wij daarvoor geen begrip opbrengen. Verboden dienen gehandhaafd te worden.

Wat betreft de veiligheid vinden wij het ook erg jammer dat de stoelen z krap zijn, dat twee mensen elkaar nauwelijks kunnen passeren in de rijen en vooral dat er geen middenpad is. Bij een calamiteit en panieksituatie kunnen mensen in het midden nooit tijdig wegkomen.

Tijdens de pauze bleek het in de hal z bedompt en benauwd te zijn, dat wij onmiddellijk naar buiten moesten voor frisse lucht. Mijn vrouw dreigde een epileptische aanval te krijgen, en we wilden onze jassen ophalen. Er was niemand aanwezig om onze jassen te pakken! Er ging kostbare tijd verloren om iemand te vinden die ze aan ons kon overhandigen. Uiteindelijk lukte het ons met grote moeite om de voordeur te bereiken, waar we ons nog eerst door een enorme walm van sigarettenrook moesten banen. Om positief te eindigen: het gebouw zelf is keurig rookvrij.

Het spijt ons dat we niet positiever kunnen zijn, en we hopen dat het met de veiligheid en beveiliging niet zo slecht gesteld is als we vermoeden.

Bijna een maand later heeft de directie van het Theaterhotel nog niet inhoudelijk gereageerd.
Inmiddels zijn we, na onderzoek, tot de volgende conclusies gekomen:

Het theater heeft gn nooduitgangen;
Er zijn gn vluchtwegen;
Er is gn vluchtplan;
De route naar de enige uitgang is niet gemarkeerd;
Er is geen rechtstreekse uitgang naar buiten;
De voordeuren zijn deels geblokkeerd;
De 600+ bezoekers kunnen in een panieksituatie niet tijdig het pand verlaten.

De Gemeente:

De Brandweer heeft een adviserende en controlerende taak voor dit soort gebouwen. Zij voert periodiek (jaarlijks) controles uit. Er wordt beoordeeld of de situatie ter plaatse in overeenstemming is met wet- en regelgeving en hierover aansluitend gerapporteerd aan de gemeente. Het zogenoemde Bouwbesluit 2012 is hiervoor het toetsingskader. Dit besluit is opgesteld door de wetgever (rijksoverheid) en bevat normeringen voor zowel constructieve voorzieningen als ook voor personen, bijvoorbeeld het veilig vluchten.
De Brandweer heeft aangegeven dat tijdens de laatste inspectie geen problemen zijn geconstateerd.