Route 66 (1)

[7 maart 2004] [juni 1995]

Een Nederlander heeft een weg gestolen.
Een oude snelweg.
Een oude Amerikaanse snelweg.
Een oude snelweg dwars door de Verenigde Staten.

Klinkt belachelijk? Is het ook. Daarom ben ik me er ook mee gaan bemoeien.
Of dat verstandig is? Nou, euh, nee, niet direct. Maar iemand moet het doen. Iemand moet tegen criminaliteit opstaan. Want de desbetreffende Nederlander is nog trots op zijn diefstal ook, en hij gaat te ver.

Als u er nog niks van snapt: geeft niet, ik ga het u nu haarfijn uitleggen.
De Nederlandse dief, kaper zou je ook kunnen zeggen, heet Robert Groeneveld en hij woont in Breda.
De weg die hij gestolen heeft, dat snapt u al uit de kop van dit artikel, is de Route 66.
Meneer Groeneveld heeft nog nooit een stukje van die weg gezien, maar de weg staat wel op zijn naam. Dat wil zeggen, de naam staat op zijn naam.
Robert is een zogenaamde naamkaper of merkenspeculant, zoals zijn advocaat het zo treffend uitdrukt.

Middels een artikel in de regionale krant ben ik op de hoogte gebracht van de praktijken van de Bredase meneer. Die meneer heeft niet alleen de Route 66 gestolen, maar ook nog een groot aantal andere namen waarmee hij helemaal niks van doen heeft.
Elke naam die Groeneveld onder ogen krijgt en die hij mooi vindt, laat hij deponeren bij het merkenbureau.
Het zijn vooral Engelse namen die de man mooi vindt, maar wat het verder is, maakt hem niet uit. Zo heeft hij straten, wegen, dieren, rotondes, vliegtuigen, schoenen, en wat al niet meer gedeponeerd.
En dat kan allemaal in Nederland in de twintigste eeuw, je kunt gewoon elke naam registreren die je wilt. Zo lang die nog niet in Nederland geregistreerd is tenminste.
Naast namen kun je nog veel meer dingen registreren, zoals logo's kleuren en afbeeldingen. Dat is inmiddels wel bekend.
Ja, er zijn regels en voorschriften, maar er is niemand die controleert of men zich daar wel aan houdt.
Een instantie als het Merkenbureau is een passieve instelling. Pas bij bezwaren en problemen komt men eventueel in actie.

Daarom ga ik maar eens bezwaar maken tegen de activiteiten van meneer Groeneveld uit Breda.
Want Robert spaart natuurlijk niet al die namen om hun schoonheid alleen. Nee, hij probeert er een goed belegd slaatje uit te slaan. Hoe? Door iedereen die n van zijn namen gebruikt een dreigende brief van zijn advocaat te sturen. Iedereen die een naam, zoals Route 66, op enigerlei wijze gebruikt, wordt dat in dreigende termen verboden door die advocaat.
Maar er gloort meteen hoop voor de gedesillusioneerde lezer van zo'n brief: hij kan een licentie kopen van Groeneveld. Maar dat gaat wat kosten!

Ik heb een weerzin tegen mensen die zich andermans zaken toeigenen en dan proberen er een fortuin mee te vergaren.