Jansen & Tilanus

[10 december 2013]

Merknaamkaper Robert Groeneveld is nooit tot het besef gekomen dat hetgeen hij doet niet zo netjes is. Omdat ik lange tijd niets meer van hem en zijn zaken heb vernomen, had ik een stille hoop dat hij gestopt zou zijn.
Vandaag krijg ik een verhaal onder ogen waarin staat dat de firma L. Ten Cate B.V. in Geesteren de merknaam JANSEN & TILANUS is kwijtgeraakt. Aan Groeneveld!

Volgens Europese wetgeving mag een merknaam die zonder goede reden gedurende meer dan vijf jaar niet gebruikt wordt, opgeŽist worden door een ander. Ten Cate heeft het oeroude Twentse (Vriezenveense) merk uiteraard niet zonder slag of stoot afgestaan aan Groeneveld. Vooral ook omdat de naam dan in handen zou zijn van iemand die helemaal niet in de textielbranche zit en het merk zeker niet wil gebruiken om er het beroemde en degelijke ondergoed mee te maken dat het oorspronkelijk was.

In 2006 en 2007 hebben Groeneveld en Ten Cate een langdurig juridisch gevecht gevoerd voor de Almelose rechtbank. Tijdens het lezen van het eindoordeel van de meervoudige kamer van de rechtbank kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat Ten Cate per se moest verliezen en Groeneveld zijn zin moest krijgen. Ik heb zelden een zů eenzijdig negatief vonnis gelezen. Elk bewijsstuk of stelling van de kant van Ten Cate is aan de kant geschoven, en elke niet onderbouwde stelling van Groeneveld is aangemerkt als de waarheid.

Volgens het vonnis zou Groeneveld voldoende gemotiveerd betwist hebben dat Jansen & Tilanus een algemeen bekend merk is. De onderbouwing daarvan blijft echter achterwege in het vonnis.
Je vraagt je verder ook af waarom Groeneveld gaat procederen om een merk dat volgens hem niet bekend is en geen warme gevoelens oproept bij een groot publiek.
Op internet zijn twintig- tot dertigduizend vermeldingen van het merk te vinden, en Wikipedia is van mening dat het zelfs een soortnaam van ondergoed is geworden. De naam wordt al door tientallen individuen en ondernemingen gebruikt, zoals muziekgroepen, deejays, cafe's enz. En daar gaat het Groeneveld om. Ze hebben inmiddels vast allemaal een brief van Groeneveld's advocaat gekregen.

Want de rechtbank verklaart de merknaam Jansen & Tilanus voor vervallen, en gebiedt Ten Cate om de registratie van het merk binnen 14 dagen ongedaan te maken. Ook het beeldmerk dat bij de naam hoort, vervalt. De rechtbank wil niks weten van auteursrechten op het logo, want anders zou Groeneveld 70 jaar moeten wachten voordat hij het merk zou kunnen gebruiken...

Ook het feit dat er buiten de rechtszaal onfrisse dingen zijn gebeurd, acht de rechter van geen belang. Hij dient de wet te volgen en komt zo tot zijn vonnis.
De directie van L. ten Cate B.V. in Geesteren is een authentieke Twentse textiel-merknaam kwijtgeraakt en heeft er een traumatische ervaring aan overgehouden. Financieel gezien heeft het hen, naar mijn eigen schatting, zo'n tienduizend euro gekost. En dat alles dankzij een hardnekkige merkenspeculant. (Of mocht ik dat nou niet zeggen van zijn advocaat?)