De Vriendenkring (1)

[14 februari 2004] [maart 1996]

Dat er in Almelo altijd wat te doen is, is niet in de laatste plaats te danken aan één van de twee weekbladen die de stad rijk is. Het Almelo's Weekblad heeft zich duidelijk een zekere allure aangemeten nadat de Gemeente Almelo heeft besloten om haar wekelijkse informatieadvertentie over te hevelen naar dat onafhankelijke blad van Uitgeverij Korenromp. Het Almelo's Weekblad wordt praktisch door maar één redacteur - Tony Cassese - volgeschreven, en dat is een prestatie op zich. Een mindere prestatie is het om lezers bewust te misleiden. Wat is er aan de hand met het Almelo's Weekblad?

Jenny W.

Jenny W. is al heel lang het gezicht van “De Vriendenkring”, een club van alleenstaanden in Almelo.
Jenny heeft acht jaar lang met grote regelmaat aandacht en sympathie voor haar club weten op te roepen in de regionale media. Haar verhaal over de Vriendenkring wijzigt zich pas wat als zij aangesteld wordt als consulente van een landelijk werkend huwelijksbureau, enige jaren terug. Haar jarenlange vrijwilligerswerk begint dan financiële vruchten af te werpen, maar dat terzijde.
Eén ding in het verhaal van Jenny W. verandert er echter niet.
Zij heeft zich namelijk zó vereenzelvigd met de Vriendenkring dat zij er heilig van overtuigd is dat ze het idee van een club voor alleenstaanden in Almelo ook zelf heeft bedacht:

“Nadat ik als gevolg van een scheiding alleenstaande was geworden heb ik in oktober 1988 een kleine advertentie in de krant geplaatst om eens te ondervinden wat je eventueel samen met andere mensen kunt doen. Op die advertentie kwamen in de eerste week vijfendertig reacties van alleenstaanden in de leeftijd van dertig tot vijftig jaar. Samen besloten we om regelmatig contactavonden te organiseren.”

Jaar in jaar uit lees en hoor ik dat verhaaltje, en steeds op of rond de dag als Jenny W. weer eens in de krant staat of op de radio is, gebeurt er bij mij iets merkwaardigs. In mijn archieven bevinden zich krantenknipsels met artikelen van uiteenlopende aard, ook over alleenstaanden en hun problematiek. Geloof het of niet, steeds als Jenny W. in het nieuws is pak ik als door een mysterieuze hand geleid één bepaald knipsel uit het archief.

Regina von Metzsch-Schilbach

Het knipsel betreft een artikel uit het Dagblad Van Het Oosten van 22 oktober 1986 met de kop: “We willen leegte opvullen” en daarboven “Regina von Metzsch-Schilbach van Vriendenkring Almelo”.
Dus de Vriendenkring Almelo heeft al in 1986 bestaan, en volgens het artikel zelfs al drie jaar eerder. De sterke aandrang om het verhaal van Jenny W. te gaan corrigeren, weet ik lang te onderdrukken. Je weet immers nooit hoe zoiets zal uitpakken.
Maar omdat ik uit eigen ervaring weet dat mensen die iets nieuws of origineels bedenken vaak maar al te snel weer zijn vergeten, terwijl derden met hun idee aan de haal gaan en er beroemd en/of vermogend mee worden, blijft het mij storen als iemand - bewust of onbewust - plagiaat pleegt.

Een keer vóór een radio-uitzending van Radio Almelo tracht ik in 1995 zowel Jenny W., Regina von Metzsch-Schilbach als de interviewer telefonisch te bereiken. Dat lukt op dat moment niet en ik laat het er dan maar bij.

De Almelose Matras

De Almelose Matras is een bronzen kunstwerk naast het Paleis van Justitie en tevens een paginavullende rubriek in het Almelo's Weekblad waarin Almelose beroemdheden diepgaand worden ondervraagd en doorgezaagd.

Jenny op de Almelose Matras

In het weekblad van dinsdag 19 december 1995 hoopt de redactie de lezers te kunnen ontroeren door “Jenny W. van de Vriendenkring over eenzame kerst van alleenstaanden” te laten verhalen.

Na het lezen ervan vind ik dat het nu toch tijd wordt om de krant te informeren over de werkelijke geschiedenis van de Vriendenkring.
Ik maak een kopie van het krantenartikel uit 1986 en schrijf een stukje dat eventueel als ingezonden brief geplaatst kan worden:


Mijn reactie op Jenny W.

“Reactie op “De Almelose Matras” in AW van 19-12-1995
(Kan eventueel als ingezonden brief worden geplaatst)

Alle respect voor Jenny W. van de Vriendenkring en het werk dat zij doet voor alleenstaanden. Tegen één punt in het verhaal dat zij in alle interviews naar voren brengt, moet ik echter enigszins bezwaar maken.
Jenny doet namelijk voorkomen, bewust of onbewust, dat zij verantwoordelijk is voor het ontstaan van de Vriendenkring.
In een krantenartikel van 22-10-1986 staat te lezen dat er drie jaar eerder een dertigjarige vrijgezel is geweest die op het idee kwam om een vriendenkring in Almelo op poten te zetten. In 1986 is het mevrouw Regina von Metzsch-Schilbach die de organisatie van de (toen zieltogende) Vriendenkring op zich neemt en in de publiciteit brengt. Twee jaar later, in oktober 1988, neemt Jenny W. het roer over van mevrouw Von Metzsch-Schilbach.
G.D. Waanders.”


Normaal gesproken gebruik ik mijn voor- en achternaam bij een ingezonden brief, maar in dit geval heb ik bewust mijn voorletters gebruikt zodat iedereen mij via het telefoonboek kan achterhalen.
Mijn reactie komt op 2 januari 1996 in het Almelo's Weekblad te staan. Onder mijn stukje tref ik mijn correcte achternaam aan, maar de voorletters doen mij verbazen:
H.G. Waanders in plaats van G.D. Waanders. Dat zijn twee typefouten na elkaar, zo slordig wordt er maar zelden gewerkt!
Ik sta er niet te lang bij stil, ik hoop in elk geval dat alle toekomstige interviewers van Jenny W. de informatie zullen onthouden!
Na drie weken verwacht ik geen reactie meer, telefonisch noch via de krant. Maar in het Almelo's Weekblad van 23 januari 1996 verschijnt er een tweekoloms stuk:

“Reacties op matrasverhalen - De Vriendenkring

Reactie van Jenny W. op mijn reactie

De Almelose Jenny W. van De Vriendenkring, een organisatie voor alleenstaanden, was omstreeks de kerstdagen te gast op De Almelose Matras. In het artikel kwam naar voren dat Jenny de Vriendenkring had opgericht, maar na plaatsing kwam daarop een reactie van H.G. Waanders uit Almelo. Die meldde, dat Jenny niet de oprichtster was, maar iemand anders en wel de Almelose Gina von Metzch-Schilbach. Jenny stuurde vervolgens deze brief:”

“Graag willen wij, Gina en ik, even reageren op het ingezonden stukje van de heer of mevrouw H.G. Waanders, zonder adres of telefoonnummer. Wij hebben hartelijk gelachen om deze gefrustreerde persoon Waanders, die denkt dat op deze onsportieve manier verzinselen in de krant gezet moeten worden. De oprichting van de Vriendenkring is bewerkstelligd in oktober 1988 door Jenny W. en Bert Brugman. Er was geen roer over te nemen, zoals Waanders in zijn reactie schreef, omdat mevrouw Von Metzsch-Schilbach en ik, Jenny W., elkaar helemaal niet kenden. Een 'dertigjarige vrijgezel, die op het idee kwam een vriendenkring op te richten' is volslagen uit de lucht gegrepen. Jammer dat mensen zulke wartaal uitkramen en vervolgens hun adres of telefoonnummer niet vermelden.

Almelo, Gina von Metzsch-Schilbach en Jenny W.”
Verder