Korte berichten - 8

Het werk van de Reclame Code Commissie

[21 augustus 2009]

“GOED LEVEN MET EUROSHOPPING BLIJFT ALS AGRESSIEF EN ONEERLIJK BEOORDEELDE RECLAME VERSPREIDEN”. Een uitspraak van de RCC op 15 mei 2009 gedaan.

De RCC gaat nu steeds meer aandacht vragen voor haar werk en uitspraken via haar eigen webzijde en via andere media. Een recente publicatie luidt alsvolgt:

“Medische claims

In een uitgave van een blad dat huis-aan-huis wordt verspreid, staan advertenties die volgens klager verboden medische claims bevatten. Ook maakt klager bezwaar tegen mededelingen in redactioneel artikelen, omdat deze betrekking zouden hebben op producten van adverteerder. Klager acht hiervoor ook de uitgever verantwoordelijk. In een uitvoerige beslissing gaat de Commissie op alle – deels principiële - klachten en verweren in.

De Commissie oordeelt dat ten aanzien van een aantal producten wordt beweerd dat het gebruik daarvan leidt tot een positieve verandering van de fysieke gezondheidstoestand. Naar het oordeel van de Commissie zijn dergelijke claims niet toegestaan op grond van artikel 20 lid 2 aanhef en onder a van de Warenwet. Ingevolge deze bepaling is het verboden eet- of drinkwaar aan te prijzen met gebruikmaking van vermeldingen of voorstellingen, die aan de waar eigenschappen toeschrijven inzake het voorkomen, behandelen of genezen van een ziekte of die toespelingen maken op zodanige eigenschappen. Op grond van dezelfde overwegingen is de Commissie van oordeel dat de producten op zodanige wijze worden aanbevolen, dat deze dienen te worden aangemerkt als een geneesmiddel in de zin van artikel 1 lid 1 aanhef en onder b van de Geneesmiddelenwet. Op grond van artikel 84 van de Geneesmiddelenwet is het verboden om reclame te maken voor geneesmiddelen waarvoor geen handelsvergunning is verleend. Daardoor is artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code geschonden.

In de beslissing geeft de Reclame Code Commissie voorts uitleg aan artikel 12 sub c van de Europese Verordening inzake voeding- en gezondheidsclaims. De Commissie oordeelt dat in enige mate duidelijk dient te zijn van welke specifieke arts of beroepsoefenaar de aanbeveling of het advies afkomstig is, dit mede omdat aan het oordeel van een herkenbare persoon meer gezag toekomt dan aan het oordeel van een willekeurige onbekende. Gelet hierop dient de verwijzing naar het advies van “een deskundige”, onvoldoende specifiek te worden geacht om te vallen onder de reikwijdte van het verbod van artikel 12 aanhef en onder c van genoemde Verordening.

Ten aanzien van één redactioneel artikel waarover is geklaagd zal de gemiddelde lezer een onmiskenbare samenhang zien tussen het artikel en de advertentie van adverteerder die direct onder het artikel staat. Gelet op de redactioneel ogende opmaak van de onderhavige reclame is deze niet als zodanig herkenbaar en daardoor misleidend in de zin van artikel 8.5 van de Nederlandse Reclame Code in verbinding met punt 10 van de bij artikel 8.5 behorende bijlage 1. Dit impliceert dat de reclame-uiting tevens oneerlijk is in de zin van artikel 7 Nederlandse Reclame Code. Voorts volgt uit de overweging dat de reclame onvoldoende herkenbaar is. Voorts bevat de reclame verboden medische claims. Adverteerder is in beroep gegaan.”


Antioxidanten

[20 augustus 2009]

Mevrouw Els Bastiaenen gebruikt antioxidanten. Althans volgens voedingssupplementenfabrikant Pharma Nord in zijn folder SwingLevend. “Antioxidanten beschermen de cellen tegen vrije radicalen”, zo beweert de folder met stelligheid. Voorheen hebben we dit soort beweringen afgedaan als enkel fantasie.
Na een langdurend onderzoek van de Harvard University is nu echter gebleken dat het gebruik van extra hoeveelheden antioxidanten in plaats van goed voor de mens zelfs kankerbevorderend kunnen zijn! U hebt de berichten erover vast wel gehoord of gezien in de media.


Het weer moet ophouden

[19 augustus 2009]

De lezer of lezeres van het weerbericht moet ophouden. Ophouden met het verspreiden van subjectieve en niet-relevante informatie. De weerberichtlezer mag ons niet voorschrijven hoe we het weer moeten ondergaan. Dat riekt naar dictatoriale toestanden. Het weer wordt door iedereen anders ervaren, afhankelijk van iemands beroep, aard en lichamelijke of geestelijke gezondheid. Warm weer wordt door velen als een ramp ervaren. Waarom zegt de weerlezer dan toch: “Het ziet er vandaag mooi uit, het is zonnig en de temperatuur kan oplopen tot 30 graden.” Maar het wordt nóg gekker: “Vanavond is het weer om op een terrasje te eten.” Ook de slordige toon en de rammelende stijl zijn tenenkrommend: “Morgen wordt het een stuk minder warm.” Over welk stuk gaat het dan? Een stuk taart, een stuk hout of een stuk uit de kraag?


Ridicuulste woord van de week

[17 augustus 2009]

Beachtennisclinic

(Teletekst RTV-Oost)


Gegarandeerd

[12 augustus 2009]

Weet u wat er gebeurde met de hoofdprijs van 27,5 miljoen euro in de Staatsloterij die er gegarandeerd uitging?
Die ging niet!


De Steinway en de Staatsloterij

[10 augustus 2009]

Zou u er een gokje op durven wagen dat u getroffen zult worden door een vallende Steinway vleugel?
Toch is de kans dat het gebeurt aanzienlijk groter dan het winnen van de hoofdprijs in de Staatsloterij! En daar gokken vele miljoenen Nederlanders in vol vertrouwen op...


De Hond in de pot (I)

[5 augustus 2009]

Maurice de Hond mag van de Reclame Code Commissie niet meer optreden in reclame voor de Nederlandse Energie Maatschappij. De reden daarvoor vinden we vreemd, want wij hebben altijd al getwijfeld aan de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van opiniepeiler De Hond. En hij toont nu zelf ons gelijk aan: meneer De Hond is gewoon te koop, en manipuleert desgewenst élk onderzoek.
De NEM smult van alle ophef: gratis reclame bij de vleet. Maurice heeft dan wel een heel grote zak geld gekregen voor zijn “onafhankelijk onderzoek”, maar de eigen medewerkers vinden nu de Hond in de pot. En de arme klanten die massaal overgelopen zijn naar de nieuwe maatschappij zullen nog raar opkijken als ze ontdekken dat er voor goedkoop een heel hoge prijs betaald moet worden!


“Gezondheid”

Gezondheid

[2 augustus 2009]

Weer zo'n reclame die u subiet in de oudpapierbak moet gooien! Tenzij u even flink wilt lachen om de spiergel (...) die tegelijk verwarmt en verkoelt, en dus HotIce (HeetIJs) heet.
Nóg achterlijker is de originele “Achterhoekse handcrème”, “Uut d'n Achterhook”! Die zullen wij in Twente natuurlijk nooit gebruiken. Bovendien is de folder ook nog afkomstig van “Holland Pharma”, daar heeft een groot deel van Nederland dus niks mee.


RCC klachtenlijst

[2 augustus 2009]

Marie Prins voorziet de Reclame Code Commissie nog altijd actief van klachten over kwakzalverproducten. In een meerderheid van de zaken beoordeelt de commissie die klachten als terecht. Marie Prins: “Het verwondert jullie natuurlijk niks, maar je bent met de RCC nergens ooit zeker van. Het oordeel voor Vision Clear is: “In strijd met art. 2 NRC en in strijd met art. 7 NRC” en voor Flexilium GC+: “In strijd met Art. 7 NRC”.
Verder kwamen er beslissingen met dezelfde datum binnen over: IBN N.V. te Veenendaal die Nieuw Zeelandse Manukahoning tegen kanker aanbood (“Kanker? Wij sturen u gratis info over spectaculaire genezingsgevallen”) en Biotalpa Amsterdam B.V. (“5 kg in 1 week afvallen”). Ook allebei Art. 7, dus misleidend en oneerlijk. Biotalpa had ik ingestuurd met de bedoeling er een openbaarmaking voor te krijgen, want het was een recidive. Maar dat lukte dus niet.
Die IBN gaf zijn naam niet weer in de advertentie, maar dat bleek niet te hinderen nu het e-mail adres er op stond. Raar, want een telefoonnummer was eerder niet voldoende en daarmee - tenzij het een 06 nummer is - geef je toch je woonomgeving weer. Dat doet een e-mail adres niet.”

Wegwijzer/Kwakzalvers-klachtenlijst RCC


“You have received an e-card”

[24 juli 2009]

Vandaag ontvangen we zes maal een bericht met bovenstaand onderwerp en afkomstig van drie verschillende (vervalste of gekraakte) adressen. Het bericht is vergezeld van een bijlage met de naam ecard.zip. In deze bijlage zit het virus Win32/Cryptor! Een bijgewerkte virusscanner zal het virus er wel uithalen, maar zorg voor de zekerheid toch maar dat u een dergelijke bijlage nooit opent. Zorg er ook voor dat uw e-mailprogramma niet automatisch berichten en bijlagen opent.

“Good day. You have received an eCard
To pick up your eCard, open attached file
Your card will be aviailable for pick-up beginning for the next 30 days.
Please be sure to view your eCard before the days are up!
We hope you enjoy you eCard.
Thank You!”


“You have received a greeding e-card !”

[23 juli 2009]

Als u een e-mailbericht met als onderwerp: “You have received a greeding e-card !” en ogenschijnlijk als afzender “webmaster @ Hallmark.com” ontvangt, wees dan zo wijs om dat bericht niet te openen! U komt namelijk terecht bij een malafide Russische webzijde waar men probeert om kwalijke software op uw computer te krijgen. De spelfout “greeding” (= hebzuchtig) is veelzeggend genoeg! En ook het tijdstip van verzending kan een waarschuwing zijn. Lees ook onze eerdere internetwaarschuwingen.


Klik nooit zomaar op links in e-mails

[22 juli 2009]

Onderstaande e-mail kan evengoed een nepbericht zijn, afkomstig van mensen met minder goede bedoelingen. Het klikken op een van de links kan dan tot gevolg hebben dat er kwaadaardige en schadelijke software op uw computer komt te staan! Zo simpel is het om uzelf ellende op de hals te halen.
Als de bedoeling en de afkomst van een bericht niet voor 100% vaststaan, dan blijft ons advies: nóóit op links in e-mails klikken. Ook niet om u zogenaamd af te melden!
Volkskrant: Zo moet het dus niet! Oplichters bedienen zich namelijk van gelijksoortige methodes.

“Geachte mevrouw, meneer,

Enige tijd geleden hebt u uw abonnement op de Volkskrant opgezegd. Wij vinden dit jammer, maar respecteren uw besluit. De persoonlijke mening van (ex-)lezers over de krant en eventuele suggesties voor verbetering zijn voor de Volkskrant zeer waardevol. Daarom houden we op regelmatige basis onderzoek onder steekproeven van (ex-)lezers en deze keer bent u in de steekproef opgenomen. We schatten dat het invullen van de vragenlijst ongeveer zeven minuten duurt en zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer u meedoet. Het onderzoek loopt tot 1 september. U kunt de vragenlijst bereiken via onderstaande link.
http://net.mwm2.nl/go.aspx?uu=79200572_A93F4401-00BC-4D26-A19D-CADB0F4F3511

Met vriendelijk dank en groeten,
Lia Heller, Marktonderzoek de Volkskrant
marktonderzoek@pcmuitgevers.nl

Deze mail is verstuurd via de MWM2 onderzoeksapplicatie. Berichten die naar de afzender van dit bericht verstuurd worden, worden niet gelezen en automatisch verwijderd. Wilt u zich uitschrijven, iets vragen of heeft u een opmerking, klik dan op onderstaande link:
http://net.mwm2.nl/fb.aspx?vp=200572 uu=A93F4401-00BC-4D26-A19D-CADB0F4F3511”


ING Zelf Beleggen

[22 juli 2009]

Vroeger bij de Postbank kon iedereen zelf geld beleggen in beleggingsfondsen, door gewoon via een overschrijvingskaart geld over te schrijven naar het gewenste fonds. Enkele jaren geleden kon dat ineens niet meer, toen moest dat per se via Girotel. Girotel was een soort eigen internet van de Postbank. Voor Girotel moest betaald worden, men moest er een abonnement op nemen en men kreeg speciale software die alleen op een MS Windows PC werkte. Toen iedereen (noodgedwongen) Girotel had, dankte men het af en ging men over op Postbank.nl. Een gewone webzijde met de mogelijkheid tot internetbankieren.
Eerder dit jaar kieperde de eigenaar van de Postbank, ING, de naam Postbank in de vuilnisbak, en schrapte men meteen ook maar even de mogelijkheid van beleggen via internet. En dat zónder daar de klanten voldoende over te informeren! Een zakelijk klant (waarvoor dit voornamelijk geldt) merkte dit enkele dagen geleden toen hij 's avonds een transactie wilde doen. Pas bij het invullen van het bedrag kwam er een mededeling op zijn computerscherm dat het sedert februari 2009(!) niet meer mogelijk was om zelf te beleggen. Hij kon alleen nog telefonisch orders doen...
We vragen ons af wat er nog meer aan de hand is met ING.


AVG AntiVirus

[21 juli 2009]

Lange tijd leek het anti-virusprogramma AVG-Free van AVG Technologies (voorheen Grisoft) een betrouwbaar programma te zijn. Sinds enkele dagen worden veel gebruikers nu echter elke dag lastig gevallen met een plotseling opduikend venster met dringende reclame voor een betaald product van deze Tsjechische firma. Zoiets verwacht men niet van een programma dat juist moet beschermen tegen dit soort onverwachte hindernissen, en omdat niet met zekerheid is vast te stellen dat de bron inderdaad AVG is (het kan immers best gaan om kwaadaardige software onder de dekmantel van AVG) is het advies zoals altijd: nóóit op een optie in het onbekende venster klikken! Het resultaat is het herstarten van de computer, met als gevolg verlies van niet opgeslagen werk.
Als de pop-up wél afkomstig is van AVG zelf, dan komt de vraag op: waar houdt men zich nog meer mee bezig? Het bespioneren van de gebruikers? Voor de zekerheid kan iedereen die AVG-Free gebruikt, beter overgaan op een ander gratis of betaald programma!


Garant-o-Matic

GoM

[21 juli 2009]

De wereld is soms heel onbegrijpelijk. Ook voor mensen die níet een tijdje naar de maan geweest zijn. En het bedrijf met de rare naam Garant-o-Matic uit Gilze doet er alles aan om nog meer verwarring en duisternis te creëren. In de hoop dat de ontvangers van hun mailings toch maar ingaan op een onbegrijpelijk “kennismakings-aanbod”. En ze worden aangemoedigd door een bijgevoegd € 75.000,00 lot!
Verwarrend wordt het dan weer als er staat dat de geadresseerde de eerste twee rondes succesvol doorlopen heeft en nog slechts 1 stap verwijderd is van de € 75.000,00. Want de geadresseerde heeft nog nooit gehoord van Garant-o-Matic, laat staan er ooit iets aangevraagd! Bovendien kan hij het op naam gestelde lot niet binnen de verplichte 7 dagen terugsturen omdat zijn naam niet klopt. Vreemd vindt hij het dat de fouten in zijn naam ook al eens gemaakt zijn door bloembollenbedrijf Bakker uit Hillegom. Maar die zal toch naast bloembollen niet ook nog handelen in adressen?
Ook als uw naam wél correct op het “lot” staat, kunnen wij u geruststellen: u krijgt géén € 75.000,00. Of u nu wat bestelt of niet. En de acht ‘eerdere prijswinnaars’, die met achternaam en foto vermeld staan, zouden wij erg graag eens spreken...


“Nooit meer kalkaanslag met Alpine Waterontharders”

Fuel Save

[11 juli 2009]

De “Alpine Waterdescaler nr. 1” kost € 250,--(vanaf) en kan binnen vijf minuten op de waterleiding worden geplaatst. Wat zit er in? Een magneetje! Kan een magneetje kalk uit het water halen? NEE, natuurlijk niet!


Engelse ziekte

Beddinghouse

[7 juli 2009]

De Engelse ziekte staat voor krom. Letterlijk en figuurlijk. Dat geldt ook voor de Engelse Taalziekte. Ook die eist slachtoffers. Maar de schuldigen beseffen het niet. Ze zijn dom. Terwijl ze juist denken intelligent te zijn. Als ze eens wisten hoe hard Engelstaligen lachen om het Dutch-English! Neem nou dit voorbeeld: “beddinghouse, house of bed & bath”. Andere kreten op de folder zijn: “Jump Sale” en “Be Home”. Wat Jump Sale is weten wij niet. Misschien Spring Verkoop? Want er staat een veer afgebeeld. En die heet in het Engels spring! Maar beddinghouse is Nederlands noch Engels. Hooguit Bedding House. Maar ook dat is niet erg gangbaar. We komen straks nog met meer rare voorbeelden.


Opa vertelt...

Elvis

[2 juli 2009]

Lang geleden, toen opa nog jong was, en een heel nieuwe zanger/gitarist met een heel nieuw soort muziek de jeugd aan het veroveren was, was het een heel andere tijd dan nu. Toch ligt die tijd nog niet zo heel lang achter ons. Toen opa een tiener was, en van zijn ouders een klein beetje zakgeld kreeg, was de Amerikaanse zanger Elvis Presley al vijf jaar lang bezig met het zingen van de revolutionaire Rock & Rollmuziek. De Nederlandse radio liet die rockmuziek toen nog niet horen. Toch wilde de jeugd graag kunnen luisteren naar deze opwindende muziek. Maar hoe?
Sta anno 2009 eens even stil bij die vraag!

Hoe kon de jeugd van 1960 in het bezit komen van haar geliefde muziek? De enige mogelijkheid was om te sparen voor een simpele platenspeler en die aan te sluiten op de eenvoudige radio die de meeste mensen toen al wel hadden. En daarna om door te sparen voor de plaatjes. Singletjes met aan elke kant één nummer, want langspeelplaten lagen niet binnen het bereik van tieners. Vinyl singles waren niet al te duur, maar er moest toch wel wekenlang voor gespaard worden. Het opbouwen van een platencollectie van 10 singles (met in totaal dus 20 nummers) kon zo wel een jaar duren. Er bestonden al wel bandrecorders om muziek op te nemen, maar die waren veel te duur voor de gemiddelde tiener. Bovendien was het niet makkelijk om een zender te vinden die de gewenste muziek liet horen.

Hoe de situatie in 2009 is, hoef ik niet meer uit te leggen. Gratis downloaden is het sleutelwoord. Vandaag horen we op de radio een ‘downloader’ met weinig enthousiasme vertellen over zijn miljoenencollectie MP3's, met de woorden: “Je kunt immers niet alles kopen!” met de klemtoon op kópen.
Wij zouden zeggen: “Je kunt beter niet alles hébben”, want we weten zeker dat de jongeman aan zijn ‘gestolen’ miljoenencollectie veel minder plezier beleeft dan opa destijds aan zijn 10 plaatjes per jaar!

En het gevolg van alles is? Dat een artiest alleen nog maar iets aan zijn muziek kan verdienen als hij dood gaat. Neem Michael Jackson als grote voorbeeld. Als dát niet krom is!


Tele2 Zak

Tele2 Zak

[30 juni 2009]

Een waarde(n)loze en onfatsoenlijke reclame van Tele2. Deze kant moeten we beslist niet op in de reclame! Velen beklagen zich over verruwing in het wegverkeer, maar dit is ook een vorm van onbeschoft verkeersgedrag. Tele2 staat al heel lang bekend om haar opdringerige en hardnekkige (telefonische) verkoopmethoden. En reken er op dat men in het contact met de klant zich ook zo schofterig zal opstellen! En bovendien: wie wil er nu met je/jij/jouw (10x) worden aangesproken, alsof we kleuters zijn? Daar komt nog bij dat Tele2 zich ook niet aan andere reclameregels houdt.
Stuur terug de zak naar de afzender (zonder postzegel) of doe aangifte van huftergedrag en wetsovertreding van Tele2 bij justitie. Laat weten dat we, als consument, zo niet benaderd willen worden.