Weekkrantenzeep

Weekkrantenzeep

3 mei 2014

W

eekkranten, de gratis huis-aan-huis bladen, zijn er te kust en te keur. De meeste zijn van uitgever Wegener, met een Engelse eigenaar en drie topbestuurders die zich recentelijk 1,44 miljoen euro van Wegener hebben toegeëigend als bonus...
De weinige nog aanwezige Nederlandse werknemers zijn ziedend daarover, want zij moeten het vuile werk opknappen. Dat vuile werk bestaat uit het opheffen van een groot aantal lokale krantjes.

We zullen de situatie in Twente, en met name in Almelo eens onder de loep nemen. In de hele regio Twente (met Almelo, Hengelo en Enschede) zijn er vele zelfstandige weekkrantjes geweest. Ze zijn opgeheven of door Wegener overgenomen.
Twenth Ruiten Drie is zo'n weekblad. Een weekblad voor Almelo en omgeving, want de drie ruiten slaan op het wapen van de stad Almelo. Het blad is al heel lang in handen van Wegener, en het aparte is dat de redactie in een veel kleinere plaats huist, namelijk Rijssen.
De gemeente Almelo plaatste vroeger haar gemeentelijke advertenties alleen in Twenth Ruiten Drie, maar door de slechte bezorging van het blad zijn de advertenties jaren geleden overgeheveld naar het onafhankelijke Almelo's Weekblad. Een Almelo's blad met een Almelose redactie en een Almelose uitgever.
Ook wij hebben er om meerdere redenen voor gepleit dat de advertenties naar het Almelo's Weekblad zouden gaan.

Tot onze grote verbazing zien we in de recente uitgave van Twenth Ruiten Drie het artikel “Redactie bedankt lezers”. In dat artikel lezen we dat het 65 jaar oude krantje met pensioen gaat, én dat de inhoud samengevoegd wordt met die van een andere Wegener uitgave: Almelo's Weekblad! Wij hebben nooit gehoord of gemerkt dat het “onafhankelijke” Almelo's Weekblad in handen gekomen is van Wegener, en we vragen de redactie dan ook om uitleg.
Die verklaart dat het blad inderdaad “een zelfstandig onderdeel” van Wegener is, maar niet sedert wanneer. In elk geval heeft Wegener de inkomsten uit de gemeentelijke advertenties weer naar zich toe kunnen trekken. En of alle adverteerders ervan op de hoogte zijn dat ze in een Wegenerblad adverteren?
Elders beweren we al dat Wegener zich bezig houdt met geheime en stiekeme projecten, en dit was er dus eentje van.

Twenth Ruiten Drie heeft als logotekst “dé Week krant”. Er verschijnt in Almelo ook nog een regionale Wegener h-a-h krant, genaamd “dé Weekend krant Twente”.
En sedert februari van dit jaar is daar weer een nieuw blad bijgekomen: Hart van Almelo. Dit krantje voert als logotekst: “Dè Krant om de Week”, omdat het een tweewekelijkse uitgave is. We beschouwen die tekst aanvankelijk als een grappige parodie op de Wegener krantjes. Maar we merken nu op dat de opmaak wel wat lijkt op die van Twenth Ruiten Drie, en beginnen te twijfelen of de Hart van ... uitgaven misschien ook niet van Wegener zijn.
De redactie van Hart van Almelo zetelt in Enschede, en we leggen daar onze twijfels voor. Dit is het prompte antwoord:

“Uitgeverij DWF Publishing in Enschede geeft al vele jaren kranten uit in de regio Twente. We zijn bijna tien jaar geleden begonnen met de Autopaper. Drie jaar geleden, nadat de 'Typisch' kranten van de markt verdwenen, zijn wij in Enschede en Hengelo begonnen met onze HART-kranten. Ondanks de crisis en ondanks de 'vechtmarkt' die Twente is (inderdaad door monopolist Wegener) hebben wij onze kranten kunnen uitbouwen. Ook de Autopaper hebben we in onze huis-aan-huis kranten geïntegreerd, om de kosten voor de adverteerder zo laag mogelijk te houden.
Sinds begin dit jaar zijn we ook in Almelo en Rijssen gestart. Inderdaad als krant om de week, met als doel in het najaar ook in deze gebieden wekelijks te gaan verschijnen. Aangezien de animo bij de adverteerders snel groeit en daarbij wel nadrukkelijk het verzoek kwam om wekelijks te gaan verschijnen, besloten we per 1 mei al deze stap te maken. Natuurlijk is het zeker geen nadeel dat Wegener haar aantal krantentitels fors inkrimpt.
Maar nogmaals: wij zijn honderd procent zelfstandig en bieden Twente een alternatief.”