BioStabil

11 berichten

Van:Timo van Os, Scheveningen [10 januari 2008]

Beste Recht & Krom redactie,
Het is misschien mosterd na de maaltijd, nu de belangrijkste verkoper van de "Biostabil"-hanger (Tel Sell) failliet is, maar volledigheidshalve wil ik er toch nog even op wijzen dat u in uw publicatie over dit "magnetotherapeutisch" sieraad hebt nagelaten iets op te merken over de bewering dat er goud met een gehalte van "48 karaat" in zou zijn verwerkt. Een klik naar Wikipedia toont de waanzin van die bewering aan:

“Karaat als gehalte. De karaat is ook een eenheid waarin het gehalte aan edelmetalen zoals goud in legeringen wordt aangeduid. Een karaat is dan een 24e deel zuiver edelmetaal voor een hoeveelheid legering. 24 karaat is dus zuiver goud, 12 karaat 50% zuiver goud, enzovoort. 1 Karaat komt dus overeen met 4,16667 procent.”

Met ander woorden, 48 karaats goud zou 200% van dit edelmetaal moeten bevatten!
Hartelijke groeten, Timo van Os.

Recht & Krom:Een goede opmerking. Élke bewering van Santanera en consorten is waanzin! De Reclame Code Commissie heeft al in een vroeg stadium bepaald dat vermeldingen over het goudgehalte van de hanger elke grond missen en dus niet meer gebezigd mag worden in reclame-uitingen.

Van:R.M., Enschede [18 juni 2007]

Dat de reclame voor de BioStabil sinds 6 juni 2007, aangeprezen door Tineke de Nooij voor Tel Sell BV, niet meer uitgezonden mocht worden was mij bekend. Wie schetst dan ook mijn verbazing toen ik afgelopen donderdag die bewuste reclame toch op de televisie zag. En dan nog wel op twee zenders gelijktijdig. Hoezo verbod, schijnbaar geldt dat niet voor Tel Sell BV.

Recht & Krom:Dit is kenmerkend voor Nederland anno 2007. Oplichters en degenen die hun praktijken mogelijk maken hebben lak aan wet en regel. Zij weten dat de Reclame Code Commissie in principe weinig macht kan uitoefenen en justitie zal nooit optreden tegen het uitzenden van een dubieus reclamespotje. Ergo: iedereen kan hier zijn gang gaan. De tijd van zelfregulering onder druk van een klachtencommissie is allang voorbij.

Van:Dick Perk, Lelystad [18 juni 2007]

Biostabil 2000 gaat gewoon door met uitzenden van misleidende reclame. Ik zie dat het reclamespotje van de Biostabil 2000 gewoon wordt uitgezonden op Tien. Daarom ben ik eens op de site van de Reclame Code Commissie gaan kijken en ik lees het volgende:

“Televisiereclame voor BioStabil 2000 misleidend.”

In de reclame wordt gesproken over “de wereldwijd gepatenteerde BioStabil”, terwijl nog een aanvraag loopt voor een wereldwijd patent. Verder wordt in de reclame de indruk gewekt dat door het dragen van de BioStabil 2000 een teveel aan spanning kan worden voorkomen of opgeheven, waardoor de kans op lichamelijke klachten als slapeloosheid, hoge bloeddruk, vermoeidheid en hoofdpijn wordt verminderd. Dat de BioStabil deze werking zou hebben, is onvoldoende aannemelijk geworden.
Gelet op de ernst van de misleiding en het feit dat de Reclame Code Commissie al eerder een aanbeveling heeft gedaan ten aanzien van een reclame voor de BioStabil 2000, is besloten een openbare aanbeveling te doen.

Dossier 1460/07.0056 d.d.22 mei 2007

Er is dus besloten een openbare aanbeveling te doen, er staat dus niet - wat de media beweert - dat het spotje verboden is en niet meer mag worden uitgezonden.
Ik ben wel benieuwd wat die openbare aanbeveling dan inhoudt.

Van:Dick Perk, Lelystad [6 juni 2007]

Reclame voor 'helende' hanger BioStabil van de buis

De televisiereclame waarin Tineke de Nooij voor Tel Sell BV de 'helende' hanger BioStabil 2000 aanprijst, is misleidend. De reclame mag niet meer op televisie verschijnen.
Dit maakte de Reclame Code Commissie woensdag 6 juni 2007 bekend.
In de reclame voor de BioStabil, een hanger die zou zorgen voor een sterk magnetisch veld en spanningen in het lichaam in balans zou brengen, wordt gesproken over 'de wereldwijde gepatenteerde BioStabil'. Maar de aanvraag voor dit wereldwijde patent is nog in behandeling.
Ook wekt de reclame de indruk dat door de hanger spanningen kunnen worden voorkomen of juist worden weggenomen. BioStabil zou de kans op lichamelijke klachten zoals slapeloosheid, hoge bloeddruk en hoofdpijn verminderen. Dat de hanger deze werking zou hebben is niet voldoende bewezen.
© ANP.

Dat werd een keer tijd, dat deze onzin van de buis gehaald wordt. Soms zie je het op 2 zenders tegelijk en iedereen weet dat je belazerd wordt.

Van:M. Wessels, Amsterdam [13 januari 2006]

Wie koopt er tegenwoordig nog een Biostabiel? Een Biodebiel natuurlijk!

Van:Ietse en Annie Haan [27 februari 2005]

Ik had jaren lang hoofd pijn sinds de bio stabil nooit meer. en er zit volgens mij ook geen magneet in maar aarde. we hebben het met eigen ogen gezien. maar alles wat slecht is wordt verteld. als het goed gaat hoor je de mens er niet over.maar als je de hanger wilt kopen ga dan naar bruno zelf en niet via een postorder. ik en mijn man hebben hem al 15 jaar en zijn van heel veel klachten af.

Van:Paul V. [17 februari 2005]

Ten eerste mijn complimenten voor Recht & Krom, duidelijk en zonder meer een hulp.
Door de BioStabil vs Tros kwam ik bij jullie terecht en heb dus ook jullie BioStabildossier doorgenomen. Heerlijk, al die steken naar een reclame, die bij mij al het bloed onder de nagels weg haalde. Een zapmoment!
Maar ik zag ook een onvolkomenheidje in het antwoord van Tineke de Nooij op jouw mail van 4 maart 2004. Want hierin geeft zij duidelijk aan niets met de prijzen van BioStabil te maken te hebben.
Citaat: Ja het kwetst me enorm dat mensen me een oplichtster noemen, want dat ben ik niet. Als het over de prijzen gaat van de Biostabil, daar heb ik niets mee te maken, dat is een zaak van Tel-Sell of al die andere bedrijven die de Biostabil verkopen.
En wat schetst mijn verbazing???
Kijk voor de gein maar eens op de website van Tineke en dan vooral in haar winkeltje.
Heel goed gezien, een levensgrote pagina over..... de BioStabil.
En kijk voor de lol even naar de prijzen, die liegen er niet om. En dan staat onderaan de pagina niet het nummer van TellSell, maar van..... inderdaad onze vriend Bruno Santenera!

Van:G.V. [13 augustus 2004]

Inderdaad lachwekkend, zo'n BioStabil. Als we echt zo gevoelig zouden zijn voor magnetisme moeten we maar gauw alle electrische apparaten uitzetten. (Ook de TV met de BioStabil reclame). Gewoon zien als een soort vermaak (al dan niet goedkoop).

Van:Gerda T. [12 augustus 2004]

Kan ik misschien de handleiding doorgemaild krijgen van biostabiel, want de bio stabiel gaat een goede kennis nu van mijn dragen, en de beschrijving kan ik nergens meer vinden.

Recht & Krom:Hieronder de volledige handleiding van de bio stabiel.

HANDLEIDING BIO STABIEL

Aandachtig lezen voordat u de hanger gaat gebruiken.

1. De bio stabiel is het product van een zieke geest en fantast.
2. De geneeskrachtige werking van de bio stabiel is nul.
3. De beweringen over de bio stabiel worden enkel gedaan om de hoge prijs ervan te rechtvaardigen.
4. Het magneetje in de hanger kan schadelijk zijn voor mens, dier en bepaalde voorwerpen.
5. Aangeraden wordt om de bio stabiel NIET te dragen, maar in de vuilnisbak te werpen.
6. Aangeraden wordt om een kiezelsteentje, muntstuk van 1 euro, zware knoop of grote knikker aan een kettinkje om de hals te dragen.
7. De geneeskrachtige werking daarvan is aanzienlijk groter dan van de bio stabiel.

Van:A.C. [11 maart 2004]

"Iedereen die op 8 maart 2004 naar het TROS TV-programma RADAR heeft gekeken, en Bruno Santanera over zijn uitvinding de BioStabil 2000 heeft horen praten, zal het nu niet meer in zijn hoofd halen om geld uit te geven voor een product van deze Italiaanse weldoener in Nederland. Degene die het desondanks tóch doet, verdient niet beter dan om opgelicht en afgezet te worden."

Mee eens... maar als je echtgenote, al 10-tallen jaren geplaagd door migraine, nu NET enkele dagen voor ‘Radar’ de Biostabil heeft gekocht komt de laatste alinea erg hard over. Okay... veel rare redeneringen, maar als alle ‘reguliere’ therapieen niet werken, probeer je wel eens iets anders.
We gaan uiteraard wel terug naar de winkel. Conform 't Burgerlijk wetboek zou je wel kunnen stellen dat de Biostabil niet echt voldoet aan de eisen die wij, als kopers, redelijkerwijs kunnen stellen. Tevens voldoet hij niet aan de specificaties (24000 Gauss opgegeven, 1200 geleverd ...). Of dat lukt ..... m.i. zouden ALLE kopers, massaal, hun geld terug moeten eisen. Tell Sell zal dat een zorg zijn, die gooit vermoedelijk de brieven meteen weg, maar ook veel (reform) winkels verkopen 'm, en die hebben natuurlijk direct contact met de klanten.
Mogelijk een actie die je op je site zou kunnen zetten?

Recht & Krom:Ik kan me voorstellen dat u niet met plezier naar Radar hebt gekeken. Helaas hebben wij met onze waarschuwingen op internet maar heel weinig kopers van de BioStabil kunnen bereiken en van de koop kunnen afhouden. Tegen het geweld van Tel-Sell en de reformhuizen kunnen wij uiteraard niet op en bovendien zijn mensen zoals uw vrouw bereid om álles te proberen om van hun klachten af te komen. Dat is ook precies waarom wij zo tegen weldoeners als Santanera zijn, ze bieden valse hoop aan mensen die wanhopig zijn.
Ik denk niet dat veel kopers van de BioStabil moeite zullen doen om hun geld terug te krijgen, velen zullen zich nu alleen nog maar ongelukkiger voelen. Tel-Sell zal zich inderdaad weinig gelegen laten liggen aan ontevreden kopers, of men moet de "niet tevreden, geld terug garantie" bieden, hetgeen ik betwijfel.
Als u hem in een reformhuis hebt gekocht, dan acht ik de kans veel groter dat u uw geld terug krijgt. Inderdaad op grond van een aantal onjuiste specifikaties en beweringen. Uit eigen onderzoek is mij gebleken dat men stelt dat de gouden uitvoering van 18 karaats goud is, terwijl dat absoluut onwaar is. Uiteindelijk kunt u zich ook nog direct wenden tot Bruno Santanera, als hij zich zo inspant voor mensen met problemen, dan moet hij ook u tegemoet komen.

Van:A.C. [24 maart 2004]

We zijn vandaag, gewapend met de band van Radar + diverse printjes uit 't Burgerlijk Wetboek terug geweest. Op zich was men niet helemaal onwelwillend, maar meteen ons geld terug.... nee.
Ze zouden contact opnemen met de fabrikant en dan met ons contact opnemen. Even afwachten maar.
Volgens 't Burgerlijk Wetboek (voor wat dat waard is: gelijk hebben en gelijk krijgen ... dat zijn 2 heel verschillende dingen) moet een fabrikant instaan voor z'n beweringen. Alleen al dus het feit dat de magneet 2 * 12.000 Gauss moet leveren, en 1.200 Gauss levert zou in feite voldoende moeten zijn om de koop ongedaan te maken, ook voor de klanten van Tel-Sell. De familie + buren in het spotje maken hun zaak er uiteraard niet geloofwaardiger op, net als het optreden van Bruno Santanera, waarvoor een malifide 2e hands autohandelaar zich nog zou schamen.
Wij hebben overigens bij de betreffende reformwinkel ook medegedeeld dat wij het er absoluut niet bij laten zitten, en dat m.i. dit soort consumentenconflicten 100 % gedekt worden door onze rechtsbijstandverzekering. Het grote financiële probleem bij alle juridische zaken zou dus voor ons vermoedelijk niet tellen (denk ik, hoop ik).
Ik ben in elk geval blij dat er iemand is die dit soort oplichters probeert aan de kaak te stellen.
Het grappige is, dat ik bij die z.g. helderziende die 'gratis' diensten aanbiedt WEL meteen zag waar de adder (zeg maar Boa Constrictor) onder 't gras zat: vertel je wensen en ziedaar: een adressenbestand met potentiële kopers ligt al bijna klaar.
Helaas ben ik bij de Biostabil (Biodebiel....) blind geweest....
In elk geval, hoe het ook afloopt: een duidelijke ervaring rijker!

Recht & Krom:Als de BioStabil gewoon in de winkel (Reformhuis of waar dan ook) gekocht is, dan heb je ook alléén met die winkel te maken. En níet met de fabrikant of leverancier of wie dan ook. Een winkel is zelf verantwoordelijk voor wat ze verkoopt en voor de eventuele klachten die ze krijgt!