Mail van ‘CJIB’

[17 juni 2014]

Veel Nederlanders hebben in de afgelopen maanden een dreigende e-mail ontvangen met als afzender CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau).
Die mail is nep! Het is aan te raden om het bericht niet te openen en in elk geval nergens op te klikken!
Ook is het verstandig om in uw mailprogramma “Niet-ingebedde inhoud” te blokkeren. Anders krijgt de afzender informatie over uw computer en kan hij zien dat uw e-mailadres geldig is.

In het bericht zitten veel aanwijzingen dat het om oplichting gaat:
1. Achter Onderwerp staat ‘Verkeersvoorschrift! Openstaande bedrag.’
2. Achter Aan staat ‘Undisclosed-Recipients’, hetgeen wil zeggen dat het om massamail gaat.
3. Het CJIB stuurt nooit mails, het CJIB kent uw e-mailadres niet.
4. De mail bevat niet uw naam en adres, u wordt aangesproken met “Geachte bestuurder”.
5. De mail bevat geen details over de zogenaamde verkeers-overtreding.
6. De mail bevat geen gegevens over uw auto.
7. De mail bevat geen reactie-adres en telefoonnummer.
8. De mail bevat geen transactienummer.
9. Het klopt niet dat u al drie keer eerder een bericht van het CJIB hebt ontvangen.
10. Het taalgebruik in de mail is incorrect en slordig, en de inhoud is onlogisch.
11. Het dreigement van een beslag op uw bankrekening is onzin. Het CJIB kan niet zonder rechterlijke tussenkomst beslag leggen.
12. Het dreigement van aanmelding bij het BKR is nog grotere onzin. De BKR gaat alleen over kredieten.
13. De aangegeven betalingsmethode is helemaal merkwaardig, daar zal de overheid nóóit gebruik van maken.
14. Het genoemde bedrag van € 149,99 en de kosten zijn niet gespecificeerd.

Kortom, hecht geen geloof aan deze nep-mails en geef criminelen geen kans om u op te lichten.