Consuwijzer & Spam

ConsuWijzer

[28 februari 2014]

Consuwijzer.nl is een webzijde van de Autoriteit Consument & Markt, en dus van de Nederlandse overheid. U kunt er terecht voor advies over allerlei consumentenzaken en u kunt er een klacht indienen.
Spamklacht.nl is onderdeel van Consuwijzer.nl en u kunt er - het ligt voor de hand - klagen over ontvangen spammails. Spam is ongevraagde reclame via e-mailberichten, en Consuwijzer geeft ook nuttige informatie op de pagina “Hoe voorkom ik spam?”.
Onder punt 9 lezen we bijvoorbeeld: “Spammers proberen via internet in uw computer te komen. Beveilig uw computer daarom goed. Installeer een firewall die uw computer beschermt tegen indringers”.

Onder punt 10 (of eigenlijk punt 1) zouden we dan dit advies verwachten: Blokkeer altijd “Niet-ingebedde inhoud” of “Afbeeldingen op afstand”, óók als een bericht van een bekende afkomstig lijkt te zijn!
Want die niet-ingebedde inhoud is ooit bedacht door spammer en hackers om op een simpele manier uw computer te voorzien van ongewenste reclame of riskante software.
Die belangrijke tip ontbreekt echter op de webzijde van Consuwijzer.
Hoe zou dat komen? Daar kwamen we achter toen we een niet-werkende link hadden gemeld aan Consuwijzer en we een automatische mail terugontvingen als bevestiging.

Consuwijzer maakt zich nota bene zelf schuldig aan niet-ingebedde inhoud in mailberichten, die ergerlijke vorm van infiltreren van andermans computer. Niet te bevatten!
Dode links en ontbrekende adviezen ter voorkoming van spam. Toch heeft de webzijde van Consuwijzer in 2010, 2011 en 2012 de onderscheiding “Website van het jaar” gekregen...

Reactie van het Webteam ConsuWijzer:

[3 maart 2014]

“Hartelijk dank voor uw melding van 28 februari waarin u ons attent maakt op een dode link op onze website en het gebruik van een niet-ingebedde afbeelding in onze automatische antwoordmails. We waarderen het zeer dat u (kritisch) met ons meedenkt.
Wat betreft de dode link: deze is inmiddels verwijderd. Recent zijn enkele pagina’s met veel dubbele inhoud samengevoegd, en er was per abuis een link naar een verwijderde pagina blijven staan.

Wat betreft uw suggestie om niet-ingebedde inhoud te blokkeren, deze hebben wij voorgelegd aan onze spam- en malware experts. Zij zijn het eens met uw suggestie, dus wij zullen deze gaan toevoegen aan de pagina met tips voor veilig internetten.

Tenslotte uw opmerking over de niet-ingebedde inhoud in onze automatische antwoorden. U hebt helemaal gelijk. De afbeelding is (uiteraard zonder kwade wil) ingevoegd door een van onze medewerkers om de afzender van de automatisch gegenereerde mails duidelijker over te laten komen, maar hij is daarbij voorbijgegaan aan de veiligheidsaspecten. Inmiddels hebben wij deze afbeelding verwijderd.

Webteam ConsuWijzer”