De Digitaalgids

[13 november 2014]

D

e Digitaalgids is een gedrukte uitgave van de Consumentenbond, en gaat uiteraard over computers en internet. Op de voorzijde staat met nadruk vermeld: “onafhankelijk en advertentievrij”. Dat laatste klopt wel, op een incidentele advertentie van de Consumentenbond zelf na.
Omdat de inhoud kritisch en uitgebalanceerd is, en vooral omdat de lezer keurig beleefd met u wordt aangesproken, proberen we in januari via internet om een abonnement af te sluiten. Na een moeizame procedure, waarbij niet alle vragen even duidelijk blijken te zijn, kunnen we de aanmelding afsluiten. Vervolgens krijgen we geen enkele mededeling meer over een al dan niet succesvolle aanmelding. Als we in oktober nog altijd niets gehoord hebben, sturen we maar eens een mailtje naar de klantenservice. Dat levert gelukkig wél de gewenste reactie op.

Een van de voordelen van een abonnement is dat de gids ook gratis op de computer gelezen kan worden. Dat wil zeggen, alléén op een tabletcomputer met een speciale applicatie genaamd CB Kiosk. Mensen met een échte computer vissen achter het net! We hebben meteen laten weten dat een simpel PDF-bestand (met de vollédige inhoud van de gids) voor ons toereikend zou zijn. Maar daar is nog niet op gereageerd.

Dan de vraag “Hoe onafhankelijk is de Digitaalgids?”
Op sommige pagina's staat meermaals: “Zoek in Google” of “Ga naar Google” als men bedoelt: “Zoek op internet”. Een kritisch blad als de Digitaalgids zou hier heel wat neutraler in moeten zijn, want nu discrimineert men de honderden andere (en soms betere) zoekwebzijdes, die zich meestal ook nog eens veel beter aan onze wetten houden!
De redactie reageert hierop: “Google is veruit de meest gebruikte zoekmachine. Ik ben met u eens dat we vaker zouden kunnen wijzen op alternatieve privacyvriendelijke zoekmachines zoals Duckduckgo”.
Als alle media alleen maar één zoekmachine blijven noemen, dan creëert men een monopolie voor dat bedrijf en dan krijgen alternatieven nooit de kans om groter te worden.

De webzijde van de Consumentenbond (en Digitaalgids) gebruikt een Googledienst op haar webzijde, namelijk Googleapis.com. De gids: “We gebruiken tools van Google om te kunnen zien welke pagina's het meest bezocht worden, om de website verder te kunnen verbeteren. Google zelf slaat hiervan niets op, dat kan ik u verzekeren.”
Dat laatste wagen we te betwijfelen, want Google slaat álles van álles en iedereen op, en dat is ook het doel van al die gratis diensten. Op de webzijde van de gids waart nog een andere Amerikaanse spion rond: Synovite-script.com. Het kost even moeite om te achterhalen wat die precies doet. Deze blijkt aan de hand van het IP-adres (dat elke bezoeker prijs geeft) persoonlijke informatie van de bezoeker te kunnen verstrekken. De Consumentenbond wil dus precies weten wie er allemaal haar webzijde bezoekt. Het kwalijke is dat hier sprake is van privacy-schending, want de bezoeker wordt niet op de hoogte gesteld noch om toestemming gevraagd.

De Digitaalgids bericht regelmatig over privacy-schendingen. Des te verbaasder zijn we dat de Consumentenbond niet alleen Google omarmt, maar ook nog eens Facebook, Twitter YouTube en Google+. Het deelnemen aan die media, en het continu tonen van de betreffende logo's zien wij als het maken van reclame voor die diensten. En bovendien als hersenspoeling van de gemiddelde internetter!

Er is nog een andere methode die de bond gebruikt om te spioneren en privacy te schenden. Namelijk via e-mails. De Consumentenbond gebruikt ook weer dat verdraaide “Inhoud op afstand” (ook “Niet ingebedde inhoud” genoemd).