Digitaalgids en Spamfighter

Spamfighter

3 januari 2015

E

r zijn mensen en bedrijven die het één beweren en het ander doen.
De Digitaalgids van de Consumentenbond beweert ‘onafhankelijk & advertentievrij’ te zijn, maar maakt vier pagina's lang reclame voor “Spamfighter”.
Het bedrijf achter Spamfighter beweert: “De missie van SPAMfighter is niet meer dan de wereld redden van ongewenste elektronische reclames”, maar maakt op ontoelaatbare wijze reclame voor zichzelf en anderen.
Spamfighter staat bij ons dan ook op de zwarte lijst van software waarmee wij niet geconfronteerd willen worden, en mails die “onder handen zijn genomen” door Spamfighter worden door ons geblokkeerd.
(Zie ook de eerdere artikelen over Spamfighter.)

Digitaalgids naïef?

Bij de Digitaalgids denken we eerst nog aan enige naïviteit van de redactie, maar bij goed lezen van de vier pagina's blijkt dat men wel op de hoogte is van de fratsen van het rare programma. In plaats van enorm tekeer te gaan tegen de ongerijmde methodes en ons ervoor te waarschuwen, vermeldt men ze maar terloops en versluierd. Bijvoorbeeld: “Het is voor thuisgebruik gratis, al voegt de software wel een naamsvermelding toe aan uitgaande mails.” Iemand die Spamfighter niet kent snapt hieruit niet dat Spamfighter keihard reclame voor zichzelf toevoegt aan mails die hij/zij verstuurt!

“Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter
Wij zijn een gemeenschap van 5,5 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
23397 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
De Professionele versie heeft deze voetnoot niet.”

Zo zag die “voetnoot” er in 2008 uit, hoe dat tegenwoordig is weten we niet.
Wie wil er nu zulke berichten versturen, en wie zit er op zulke mails te wachten? Niemand toch! En in de gratis versie kan die tekst NIET worden uitgeschakeld.
Een ander voorbeeld uit het Digitaalgids-epistel:
“De gratis functies zijn voor thuisgebruik voldoende. U krijgt er dan wel advertenties bij."
Hierover zijn we helemaal verbijsterd, Spamfighter wil de wereld redden van ongewenste elektronische reclames, en overlaadt de gebruiker zelf met totaal ongewenste en onbekende advertenties!
Daar kunnen wij met de kop niet bij. We vragen ons trouwens af wáár die reclames dan verschijnen. In de mails of ergens in het mailprogramma zelf of zelfs op de computer?

De Spamfighter-toolbar

Digitaalgids is meestal - terecht - kritisch als een programma een extra toolbar (gereedschapsbalk) wil toevoegen aan bestaande software, maar hier verlangt de auteur dat de gebruiker klakkeloos de Spamfighter-toolbar voor Thunderbird installeert.

Wat Spamfighter nog meer doet

Wanneer een gebruiker van de software met een druk op de knop een mail aanmerkt als Spam, dan wordt die mail binnen enkele seconden ook bij alle meer dan 8 miljoen andere gebruikers overal ter wereld geblokkeerd. Een zinloos iets, want spammails zijn vaak landspecifiek en een bijv. Nederlandse tekst betekent niks in het Deens. Denemarken is trouwens het land waar Spamfighter zegt vandaan te komen.

Al met al kunnen we stellen dat na installatie van Spamfighter alle inkomende en uitgaande berichten omgeleid worden naar de computers van Spamfighter (waar die zich ook mogen bevinden) en dat Spamfighter forse controle heeft over alle aangesloten computers.
Het installatiebestand van Spamfighter is maar 2,46 MB groot, en het geïnstalleerde programma tientallen malen groter. Het vermoeden is dan ook dat er tijdens de installatie automatisch bestanden van internet worden gehaald, die dan ongezien worden geïnstalleerd. Een zeer slechte zaak, omdat de kans op malware zo heel groot is.

De makers van het programma beweren geen mails van gebruikers te lezen. Nee, dat laat men uiteraard door computers doen.

Wat is het nut van Spamfighter?

Wij werken met verschillende internet- en hostingproviders, en hebben al meer dan een jaar lang geen enkele spammail meer ontvangen! De spamfilters van die providers zijn dus zó goed geworden, dat er geen ongewenste mail meer doorheen komt. En mocht dat wél het geval zijn, dan zijn daar altijd nog de ingebouwde filters van e-mailprogramma's zoals Thunderbird. Bij de geringste verdenking van ongewenst bericht laat Thunderbird een waarschuwing zien, en is de keus aan ons om het bericht te lezen of te verwijderen.

Spamfighter is naar onze mening volkomen nutteloos en bovendien zéér ongewenst. Het maakt zich schuldig aan datgene wat het beweert te bestrijden. Zie op de afbeelding bovenaan waar Spamfighter nog meer van verdacht wordt.

Bepaalde rare zinsconstructies geven heel vaak een indicatie over de betrouwbaarheid van een bedrijf, zoals u dat ook in de andere hoofdstukken van Recht & Krom kunt lezen. Twee voorbeelden van de webzijde van Spamfighter:

“Spamfighter is 100% gratis!” (90% gratis bestaat niet)
“Toen zweerde wij dat wij op een dag wraak zouden nemen en de daarop volgende jaren maakte ons niet gelukkiger.” (zweerde = zwoeren)

Wat bezielt de Consumentenbond?

Spamfighter ApS:

“Het vormen van partnerschappen en allianties met bedrijven die complementaire producten en diensten verlenen kan nuttig zijn voor iedereen. Wij staan altijd open voor de vorming van partnerschappen met de ISP's, scholen -en onderwijsinstellingen, Online Service Providers, software-bedrijven en hardwarefabrikanten. Als uw bedrijf wenst te spreken over de vorming van een partnerschap of een verbond met ons, neem dan contact met ons hier.”

Het bedrijf achter Spamfighter stelt er wel iets tegenover als men welwillend staat tegenover Spamfighter. Zoals altijd is geld een sterke motivatie voor het doen of nalaten van dingen die men gewoonlijk anders zou aanpakken.

Te winnen beloning van Spamfighter