Einde van Facebook? (2)

Facebook

[18 februari 2015]

H

et gebruik van Facebook wordt steeds irritanter en gevaarlijker. Door de opzet van het systeem verspreiden de gevaren zich bliksemsnel onder de gebruikers. Hieronder een paar dingen die recentelijk in het nieuws zijn geweest.

Het Facebook Porno-virus

Er komen steeds meer virussen die enkel actief zijn op Facebook. De gebruiker gaat er nog altijd ten onrechte vanuit dat Facebook een veilig gesloten systeem is waar elke misstap direct wordt opgemerkt en de schuldigen in de kraag worden gevat. Niets is minder waar. Het recente Facebook Porno-virus heeft in korte tijd zo'n half miljoen gebruikers getroffen, doordat veel gebruikers een ontvangen pornofilmpje wilden bekijken en braaf alle instructies opvolgden.

Ook in Nederland minder gebruikers

Ook in Nederland haken steeds meer mensen af en vermindert de tijd die gebruikers dagelijks op Facebook doorbrengen, zo horen we op dit moment op de radio.

Facebook kan leiden tot depressie

Computer Idee meldt dat Facebook kan leiden tot depressie en jaloezie. Veel gebruikers vergelijken zichzelf met anderen, die ogenschijnlijk een ‘beter’ leven leiden. Zo hebben echte wetenschappers ontdekt na een grootscheeps onderzoek.

Europe vs Facebook

In Wenen, Oostenrijk start op 9 april 2015 het grootste Privacy Groeps-proces (Privacy Class Action) dat er ooit in Europa gehouden is. Precies 25.000 Facebookgebruikers klagen gezamenlijk Facebook Europa aan en dienen een vordering van € 500,-- per persoon in wegens schending van hun privacy en misbruik van persoonlijke gegevens. Dat kan Facebook dus 12,5 miljoen euro gaan kosten, waar ze niet wakker van zullen liggen. Erger is dat Facebook zóveel Europese wetten schendt dat niet uitgesloten geacht wordt dat de rechtbank Facebook zal gaan verbieden.

De manier waarop Facebook heeft gereageerd op de aanklachten is ronduit kinderachtig en alleen maar bedoeld om tijd te rekken. Bij het Europese hoofdkantoor in Ierland hangen de vlaggen van Duitsland en Oostenrijk, en de Duitse vertalingen worden daar ook gemaakt. Na het ontvangen van de eerste aanklacht uit Oostenrijk, in het Duits, beweerde men geen Duits te kunnen lezen. Later verklaarde men alle gebruikers ontoerekenings-vatbaar en stelde men heel arrogant dat Facebook door geen enkele rechterlijke instantie ter verantwoording kan worden geroepen.
Op de aanklachten zelf heeft men inhoudelijk nooit gereageerd!

Facebook gaat er prat op dat er geen privacy meer bestaat, dat alles met iedereen gedeeld moet worden en dat zijzelf beschikken over de rechten van alles wat de gebruikers op Facebook zetten. Maar als het henzelf betreft dan zijn ze zo gesloten als een oester. De mensen achter Facebook verbieden publicatie van hun ingediende bezwaren tegen het aanstaande proces!

In totaal zijn er meer dan 75.000 deelnemers, waaronder duizenden uit Nederland, aan het proces. Ze hebben allen een bedrag betaald om de proceskosten te dekken.