Fraudehelpdesk helpt fraudeurs

Fraudehelpdesk

9 augustus 2015

Toegegeven, aan de naam Fraudehelpdesk valt niet af te leiden of men nu vóór of tégen frauduleus handelen is. Ook de omschrijving “De Fraudehelpdesk is er voor al uw vragen en meldingen over fraude” geeft geen uitsluitsel. Maar omdat de helpdesk door de overheid en vele andere instanties wordt gesteund en doordat men waarschuwt voor allerhande vormen van fraude, oplichting en bedrog, kunnen we ervan uitgaan dat het de bedoeling is om de schijnbaar onuitroeibare fraudeplaag enigszins in te dammen.
Is er verschil tussen fraude en fraude? Volgens ons niet, want alles wat andere mensen kan schaden of benadelen is fout. Toch houdt de directie van de Fraudehelpdesk er kennelijk andere, eigen normen op na! Er is een hele categorie - in onze ogen zeer ernstige - wetsovertreders die niet alleen volledig met rust gelaten worden maar zelfs van harte ondersteund worden door de Fraudehelpdesk.
We doelen op de webzijde fraudehelpdesk.nl, waar minstens 6 spionnen en trollen rondwaren die allemaal - zónder iets te vragen! - onze gangen nagaan en vastleggen. Men noemt ze trackers, en ze hebben naast een mogelijk nuttige functie ook een frauduleuze component.
Het zijn vier diensten van Google: googleapis.com, apis.google.com, google-analytics, Google+ Platform plus Facebook Connect en Twitter Button.
Op Fraudehelpdesk.nl kan men dus niet veilig en onbezorgd surfen. En nu snappen we ook waarom Fleur van Eck, de directeur van de Fraudehelpdesk tijdens haar optreden in TROS Opgelicht?! om de haverklap de merknaam Google laat vallen. Een boete voor sluikreclame zou terecht geweest zijn.

N.B. Op onze vraag aan de Fraudehelpdesk waarom men al die Google-spionnen ondersteunt, is nooit een antwoord gekomen.