Handy Backup en internet

28 april 2014

H

andy Backup is een gratis back-up programma van maker Novosoft LLC.
We bekijken hoe handig dit programma is voor ons. Wat veel mensen niet doen, maar wij altijd wél: we lezen de gebruikersvoorwaarden helemaal door. En daaruit leren we dat we als gebruiker van Handy Backup gebonden zijn aan de Russische wet! Eerlijk gezegd lijkt ons dat maar niks. We zien ons nog niet zo snel naar Rusland afreizen om een geschil over Handy Backup te beslechten.
Maar we willen niet beschuldigd worden van vooroordelen, en gaan verder met het installeren van het programma. Het valt ons op hoe klein het installatiebestand is, in verhouding tot de vele opties die het programma zegt te bieden.

De verklaring daarvoor is dat veel functies van het programma nog niet geïnstalleerd zijn, maar eerst moeten worden opgehaald. Als we een van die functies willen gebruiken, dan worden we automatisch naar een webzijde geleid. Dat heeft als nadeel dat we de download niet vooraf kunnen controleren. Ook zouden we zo mogelijk ongewenste software (malware en virussen) kunnen binnenhalen.

Maar het meest verbazen we ons over het grote aantal programmabestanden die na het starten van Handy Backup ongevraagd internet op gaan. Voor een enkel bestand kunnen we nog een reden zien, maar voor de meeste niet. En we vragen ons werkelijk af wat Handy Backup aan het doen is. Met het zien van al die internet-activiteit komen we aan het maken van een back-up niet eens toe.

Andere gratis of betaalde backup-programma's met dezelfde functionaliteit hoeven helemaal geen contact met internet. We denken dat er op zijn minst sprake is van flinke spionage. Novosoft zal wel willen weten wat er allemaal omgaat op onze computer, maar dat doet bijna elk programma van tegenwoordig. Of er nog riskantere zaken gebeuren als we Handy Backup gebruiken, kunnen we niet zeggen. We hebben er geen duidelijke aanwijzingen voor. In elk geval hebben wij het programma weer van onze computer verwijderd. We worden er altijd nerveus van als een programma onnodig en veelvuldig behoefte heeft aan internetcontact.

Hieronder een lijst met Handy Backup-onderdelen die spontaan het internet opzoeken:
BackupClient.exe
BackupNetworkCoordinator.exe
BackupNotifyService.exe
BackupServer.exe
BackupWorkstation.exe
CreateRecoveryDrive.exe
hbcc.exe
mysql.exe
mysqldump.exe
syslinux.exe
update.exe
xdelta.exe

Nóg een ontdekking!

18 januari 2015

Meer dan acht maanden nadat we Handy Backup (grondig) van de computer hebben verwijderd, ontdekken we bij toeval nog een achtergebleven restant. Handy Backup heeft namelijk het Windows systeembestand Hosts aangepast. Dit bestand is normalerwijze niet te veranderen of te vervangen. Toch hebben de Russisch programmeurs kans gezien om de volgende toevoeging aan te brengen:
69.64.71.218   handybackup.com   www.handybackup.com www.softlogica.com softlogica.com
Dit zou kunnen betekenen dat ál het uitgaande verkeer van onze computer ook bij Handy Backup en consorten is terechtgekomen!

Vreemd genoeg zijn er op internet geen andere meldingen van het rare gedrag van het programma te vinden. Ook zijn er maar heel weinig anti-virus en anti-malware programma's die een verandering van het hosts-bestand detecteren.