Incredimail

[4 januari 2008]

Het e-mailprogramma Incredimail is ogenschijnlijk een interessant product én ook nog eens gratis!
Natuurlijk beweert de maker dat er geen sprake is van spyware of andere Big Brother-achtige praktijken. Maar daarover lopen de meningen uiteen.
Het kan best zijn dat het programma niet door de anti-spyware programma's wordt aangemerkt als kwaadaardig, maar dat kan komen doordat de gebruiker die het installeert gewoon instemt met hetgeen Incredimail doet.

Voor veel mensen is Incredimail interessant omdat het voor kleurrijke en bewegende mails kan zorgen. Dat kan met andere e-mailprogramma's ook wel, maar dan kost het iets meer moeite.
Het grote nadeel van het feit dat de mails opgeleukt zijn met achtergronden en (bewegende) plaatjes, is dat de bestanden enorm groot worden. Ongeveer 25 keer zo groot als wanneer er alleen tekst zou worden verstuurd. Al die franje is niet te verwijderen uit de mail, dus het bewaren van Incredimails kost veel onnodige ruimte op de harde schijf.

De bewegende “emoticons” die het programma automatisch (?) toevoegt aan een bericht, zijn ronduit storend en na tien keer zeer vervelend.
Verder maakt het programma op een even irritante wijze reclame voor zichzelf! Als Incredimail geen bijbedoelingen heeft met dit gratis programma, waarom maakt het dan zo veel reclame voor zichzelf?

Verontrustend is dat de maker van het programma kennelijk op afstand het programma kan “dresseren” en bepalen welke reclame er automatisch wordt toegevoegd aan de mail.
Verder geeft men wel toe dat er gegevens over het gebruik van het programma worden verzameld, maar dan zonder gegevens van de gebruiker erbij, zogenaamd geanonimiseerd.
Des te verwonderlijker is het dat er bij het installeren heel wat persoonlijke gegevens moeten worden ingevuld, voordat het programma wenst te functioneren.
Dat is althans mijn eigen ervaring toen ik het jaren geleden eens wilde gaan uitproberen. Het kan zijn dat men de procedure wat versoepeld heeft onder druk van de kritiek.

Sommigen op internet zijn van mening dat Incredimail regelrechte spyware is, maar de maker kan er daarnaast ook nog andere bedoelingen mee hebben.
In elk geval is punt 10 van de gebruikersvoorwaarden zodanig merkwaardig, dat er luide alarmbellen zouden moeten gaan rinkelen.

Vrij vertaald staat er in de Engelse tekst dat de gebruiker van Incredimail in het bezit moet zijn van de eigendomsrechten van alle informatie en al het materiaal dat via de diensten van Incredimail wordt verzonden. De gebruiker moet garanderen dat niemand anders rechten kan claimen op het materiaal.
Verder staat er dat ál het vertrouwelijke, geheime of eigendomsmateriaal dat op welke wijze dan ook langskomt bij Incredimail wordt beschouwd als niet vertrouwelijk of geheim.
Als klap op de vuurpijl moet de gebruiker het onbeperkte, voortdurende en onomkeerbare recht verlenen aan Incredimail om alle ideeën, kennis, concepten of technieken die er in mails kunnen voorkomen, te gebruiken voor eigen doeleinden.
En dat zonder enige vergoeding of compensatie van Incredimail aan de gebruiker of iemand anders.

Dit lijken mij aan crimineel grenzende voorwaarden, en ik zou nimmer gebruik maken van een dienst die zich bedient van een dergelijke mentaliteit.
Wat nóg verontrustender is dat we nu kunnen concluderen dat alle verzonden, en wellicht ook ontvangen, mails via de computers van Incredimail lopen, en dat men ze scant op inhoud, geadresseerde en afzender.

Hieronder de Engelse tekst van de betreffende passage. De onderstrepingen zijn van ons, om de extra geniepigheden aan te geven.


10. UNSOLICITED MATERIALS

Any confidential, secret or proprietary information or other material submitted or sent to IncrediMail, including without limitation via any Message sent by You through the Service, Site, or IncrediMail's physical mail and e-mail addresses, or in any other way, will be deemed to be not confidential or secret.
By submitting or sending information or other material to IncrediMail or by posting information on any portion of the Service you (a) Warrant that you have all rights of any kind to the material and that to the best of your knowledge no other party has any rights to the material; and (b) Grant IncrediMail an unrestricted, perpetual, irrevocable license to use, reproduce, display, perform, modify, transmit and distribute the material, and you further agree that IncrediMail is free to use any ideas, know-how, concepts or techniques you send us or post on the Service for any purpose, without any compensation to you or any other person."