ING & ICT = DOM

ING en Cookies

2 oktober 2017

Dat de banken miljoenen kostende ICT-systemen hebben voor o.a. internet-bankieren, wil nog niet zeggen dat deze systemen vlekkeloos in elkaar steken. Neem bijvoorbeeld Mijn ING, waar de klant inlogt en hij cookies en javascript moet toestaan. Als hij klaar is, wordt er van hem verwacht uit te loggen. Een andere verplichting is om regelmatig de rekening te controleren op eventuele onregelmatigheden. De klant die dat dagelijks doet, wil na het uitloggen weg van de ING. Maar wat krijgt hij tot zijn grote ergernis? Een donker gemaakt uitlogscherm met allerlei bla bla, en daar overheen een welkomstvenstertje waarin hem gevraagd wordt om cookies-toestemming! Ongerijmd.