Kachel voor Rusland

[november 2010]

Deze “ontroerende” brief van Elena uit Rusland kregen we 12 jaar geleden ook al eens. We hopen dat niemand erop zal ingaan, want de inhoud is gefantaseerd. En contact met de opsteller(s) kan niet zonder risico zijn.

“Hallo,

Mijn naam is Elena, ik ben 33 jaar oud en ik ben schrijf u vanuit een provincie in Rusland. Ik werk in de biblio theek en na mijn werk heb ik toegestaan om de computer te geb ruiken wan neer mogelijk te maken. Ik vond een aantal adressen op het internet, en ik besloot om je te schrijven deze brief.

Ik heb een dochter 9 jaar oud, haar vader liet ons, en wij wonen samen met mijn moeder. Als gevolg  van de ondra  aglijke warme weer deze  zomer, bijna alle van de aardappelen  en groenten krijgen  droog in onze tuin. Veel van het bos afgebrand. Wij waren gedoemd tot honger, en we hebben allemaal onze kleine bespa ringen op een paar zakjes te kopen aardappelen voor de komende winter (het is versch rikk elijk, omdat de prijs van aardappelen werd nu 2 - 3 keer duurder dan vorig jaar).

Onlangs verloor mijn moeder job als gevolg van diepe crisis in onze regio en nu onze situatie geworden hopeloos. Gas en elektric iteit zijn erg duur, en we kunnen het ons niet veroorloven om ons huis Amy warmte meer. De winter komt eraan en het weer kouder becaming elke dag. De enige mogelijke manier om onze huis te verwarmen is het gebruik van draagbare kachel die warmte uit het verbranden van hout. We hebben een hout-besparing in onze schuur en deze kachel zal onze Home hele winter zonder kosten voor ons te verwarmen. Helaas kunnen we niet kopen deze kachel in onze lokale markt, omdat de waarde van deze kachel is 8425 roebel, en het is heel duur voor ons (Equiv alent van 196 EUR ).

Ik hoop dat u ons kunt helpen. Als u een oude draa gbare brander hebt, en als je het  niet meer gebruiken, zullen we heel dankbaar zijn als je het kunt doneren aan ons en het regelen van vervoer van de kachel op ons (we wonen 200 km van Moskou). Deze kachels zijn vers chillend, zijn ze meestal gemaakt van gietijzer en weegt ongeveer 100 kg.

Elena.

PS. Mijn excu ses voor fouten in deze  brief heb ik het vertaald met  behulp van woord enboek. Gelieve te antwoorden in het Engels, want ik studeerde op school en  ik zal je begr ijpen. Dank u zeer ...”