Vara's Kassa's

VaraKassa.nl

Bij het bestuderen van de webzijde van Vara's KASSA komen we merkwaardige dingen tegen. Zo stuiten we bijvoorbeeld op twee verschillende namen: varakassa.nl en kassa.vara.nl.
De eerste doet heel hard zijn best om te laten geloven dat het de officiële webzijde is van Vara's Kassa. Bij de links wordt als eerste verwezen naar “Kassa Consumentenprogramma” en verder zijn er koppelingen met “Programma Kassa”, “Kassa Programma” en andere consumentenzaken. Er staat zelfs ogenschijnlijk een verwijzing naar het consumentenprogramma van de TROS, maar dat blijkt een bedrieglijke vermelding te zijn.
En via een link als “Thuiswerken” komen we uit bij dubieuze bedrijven die het daglicht eigenlijk niet zouden moeten kunnen verdragen.

Varakassa en Xango

Het wordt nog erger als we onder “Gesponsorde lijsten” (betaalde reclame) een lijst met links maar MLM-bedrijven (piramideverkoop) en met name Xango MLM tegenkomen.
We kunnen ons eerlijk gezegd niet goed voorstellen dat dit werkelijk een onderdeel van de Vara en het programma Kassa is. Als dat wél het geval mocht zijn, dan is de Vara diep gezonken, maar als dat níet zo is, dan gaat het om bedrog en moet dit een reden voor de Vara zijn om ertegen in actie te komen. Zoals het nu is, kan het de Vara grote schade opleveren.
Een nog groter raadsel is waarom allerlei organisaties zoals de Consumentengids en betrouwbare bedrijven meewerken aan varakassa.nl als duidelijk is dat het hier om bedrog gaat en dat de eigenaar van die domeinnaam alleen maar wil meeliften op het succes van Vara's Kassa.

De domeinnaam is trouwens in Nederland geregistreerd door: Diamond Point Enterprises Limited, Bangkok, Thailand. En die heeft vertegenwoordigingen in Amsterdam en Duitsland. Een vreemde zaak.

Kassa.Vara.nl

De webzijde die wél zeker van de Vara is, wekt ook niet erg veel vertrouwen. Niet door de grafische opmaak en al zeker niet door de gebrekkige programmatuur die er achter zit. Er wordt gebruik gemaakt van alle ‘moderne’ mogelijkheden zoals Active X, Javascript en Cookies, die alle drie risico's met zich meebrengen en waarmee men u kan volgen op internet.
Bezoekers die veilig surfen, kunnen niet navigeren op de Vara pagina's. Men heeft namelijk verzuimd om ook ‘gewone’ links naar de diverse rubrieken aan te brengen. En er wordt geen waarschuwing gegeven dat men de browserbeveiliging dient te verlagen om gebruik te kunnen maken van de webzijde.
De uitlating op Radio-Kassa dat de website 50.000 bezoekers per dag trekt, komt dan ook wat ongeloofwaardig over.

In de broncode van de pagina's zijn ook nog wat rare dingen te zien. Hieronder volgt een stukje van die broncode:

<!-- ** Copyright (c) VARA 2003, Quantiq, info@quantiq.com ** -->
<TITLE>Kassa artikel / Vara Kassa-online</TITLE>
<!-- This should be uncessary. But help IE as much as possible (See issue Bug #196).
It may even help, dammit. IE sucks.-->
<SCRIPT language=JavaScript src="http://kassa.vara.nl/js/cookie.js"></SCRIPT>

Hier wordt dus in het Engels gevloekt en op een onnette manier gezegd dat IE (=Internet Explorer van Microsoft) waardeloos is! Ook al weten de Vara-medewerkers hier wellicht niets van, toch blijft de Vara verantwoordelijk voor deze tekst.