Waarom de overheid internet moet mijden

20 januari 2017

Alle overheidsdiensten, semi-overheidsdiensten en banken dienen zich verre te houden van internet en de daarop opererende diensten, zoals Facebook, Twitter, Google, enz.
Waarom?
De Nederlandse overheid en al haar diensten vinden hun legitimiteit in ons democratisch politiek systeem en worden als zodanig gecontroleerd door dat systeem.
Internet daarentegen is een niet-bestaande entiteit, die ook niet voortgekomen is uit democratische en controleerbare processen, en derhalve geen enkele legitimiteit bezit voor het veilig gebruik door diensten die verantwoordelijk zijn voor een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van burgers en ondernemingen.

Internet biedt in Nederland een wildwest-toestand waar geen serieuze vorm van regulering of controle aan te pas komt. Internet heeft namelijk geen eigenaar, het ís van niemand. En niets en niemand kan erop worden aangesproken als het faalt. Het heeft ook geen duidelijke structuur. Alleen de bezitters van de computers die voor de (weinige) grote knooppunten gebruikt worden, hebben aanzienlijke macht. Zij zijn in staat het wereldwijde web grondig te ontregelen.

Dat de meeste banken voor hun hele bedrijfsvoering afhankelijk zijn van het gammele internet, is eigenlijk te bizar voor woorden. Naast de gigantische kosten die zij maken voor betere software zijn daar de enorme verliezen die zij lijden vanwege de vele computerinbraken, fraude en misleiding van de klanten. De banken doen er nog altijd laconiek over, en wentelen het verlies af op de klant.

Door het wildwest-karakter biedt het internet een luilekkerland voor criminelen, die dan ook nog altijd in toenemende mate gretig gebruik maken van de mogelijkheden die het medium hen biedt.

Sociale media

Géén Facebook YouTube Twitter Google+

Een aantal van de bedrijven die gebruik maken van het internet houden er een dermate dictatoriale, hooghartige, a-sociale en criminele bedrijfsvoering op na, dat het een raadsel is dat iemand er iets mee te maken wil hebben. Google, Facebook, Twitter en anderen zijn echter uitgerekend de media die wereldwijd het meest gebruikt worden, en zelfs een zekere mate van aanzien genieten. Tijden veranderen, technologieën veranderen, maar de drang naar totale wereldheerschappij blijkt onuitroeibaar. En lijkt in tijden van globalisatie steeds meer realiseerbaar. Nu niet voor menselijke dictators zoals vroeger, maar voor dictatoriaal geleide multinationale internetbedrijven. Bedrijven die stuk voor stuk hun basis in Amerika hebben, alwaar hun gedrag volledig wordt ondersteund.

De Nederlandse overheid en ondernemers dienen wakker te worden en te stoppen met het ongeremde gebruik van het huidige - zéér onveilige - internet en vooral te stoppen met het gebruik van de genoemde - schatrijke - internet-media. In plaats van er volop gratis reclame voor te maken. Voor de wet is iedereen die lid is van een criminele organisatie strafbaar, en dat geldt ook voor de overheid en de politiek. (In het bijzonder een minister met zijn Gmail-rekening.)

Het is onaannemelijk dat het communicatiekanaal internet in zijn huidige vorm nog lang blijft voortbestaan. Het zou daarom heel verstandig zijn als Nederland een totaal nieuw systeem van de grond af aan zou gaan ontwikkelen. Zónder chaos, criminaliteit, onveiligheid, misbruik en zwakheden van het huidige internet. Een systeem met gezag, controle, regels en legitimiteit voor gebruik door burgers en overheden.