Nep Microsoft-bellers

[5 juli 2014]

J

e zou denken dat het niet meer nodig is om hier aandacht aan te besteden. Maar het blijkt dat de slecht Engels-met-India's-accent sprekende mannen en vrouwen die beweren namens Microsoft te bellen, nog altijd slachtoffers maken.

Uit het feit dat ze nog steeds actief zijn, kunnen we concluderen dat ze nog altijd nieuwe slachtoffers weten te vinden. Bovendien hebben we recentelijk een geval te horen gekregen van een Nederlandse man wiens bankrekening door de oplichters is geplunderd.
Sommige computergebruikers kunnen niet overzien wat er wel en wat er niet mogelijk is op computergebied. Zij denken dat álles mogelijk is en dat iedereen - vooral mensen van Microsoft - mee kan kijken bij elke handeling die zij verrichten op de computer en internet. Die gedachtengang is op zich niet zo vreemd, want Microsoft zou dat heel goed kunnen als ze zou willen. Daarnaast zijn er mensen die er op uit zijn om alles te doen wat officieel niet mag of kan, en die het internet misbruiken om zichzelf te verrijken.

De nep Microsoft-medewerkers bellen willekeurige telefoonnummers, en proberen de persoon die opneemt ervan te overtuigen dat er een probleem is met zijn of haar computer. Mocht blijken dat er geen Microsoft Windows computer in huis is, dan hangt men uiteraard op. Ook in al die gevallen dat de gebelde duidelijk te kennen geeft dat hij op de hoogte is van het nepverhaal, haakt men af. Iemand die niet zo zeker van zijn zaak is, of zelfs denkt werkelijk met een behulpzame Microsoft-medewerker te doen te hebben, probeert men er van te overtuigen dat alleen zij het probleem kunnen oplossen. Tegen een kleine vergoeding uiteraard.

De gebelde moet zijn computer inschakelen en een aantal instructies opvolgen. Hetgeen tot gevolg heeft dat hij zijn computer openstelt voor de bedriegers. Omdat hij ook op een bedrieglijk echt lijkende bankpagina moet inloggen, komen ze zijn bankgegevens en wachtwoord te weten. Daarna wordt in een mum van tijd zijn bankrekening leeggehaald. In het geval van het eerdergenoemde slachtoffer is deze zo bijna 5000 euro kwijt geraakt, zijn gehele saldo.
Dit scenario kent meerdere varianten. Maar in alle gevallen gaat het de oplichters om geld en/of de volledige controle over de computer. Die computer kan dan weer worden ingezet voor andere kwaadaardige doeleinden.

Het voorkómen van deze vorm van oplichting is simpel. Microsoft belt u nooit ongevraagd over een computerprobleem en Microsoft heeft ook Nederlandssprekende medewerkers in dienst. Ga dus niet in op gebrekkig Engels sprekenden met een vreemd verhaal. Zeg eventueel dat u geen computer hebt, en de kans is groot dat men ophangt.
Uw bank zal u in de regel helaas niet schadeloos stellen, omdat u zich niet aan de voorwaarden hebt gehouden.