Panda Internet Security 2010

Panda Security

[8 juni 2010]

Of Panda Security 2010 de computer goed of slecht beschermt tegen virussen en andere ongewenste zaken, kunnen we niet vaststellen. Op de twee computers met Windows XP waarop wij het programma testen, is het werken met Panda géén plezierige geschiedenis. Integendeel!

De installatieprocedure van PS10 (Panda Security 2010) gaat erg moeizaam en gepaard met fouten. Als alles dan eindelijk werkt, dan blijkt de interface veel te klein en met zeer priegelige letters te zijn. Vergroten van het venster en de tekst is niet mogelijk.
Het pictogram op de werkbalk werkt slechts één keer. Daarna reageert het niet meer.
Bij het updaten verschijnt er soms de mededeling “Er zijn nieuwe updates beschikbaar”, terwijl er dan helemaal geen updates volgen! Erg verwarrend.
De Belgische vertaling is vaak ergerlijk (opkuisen e.d.).
De informatieverstrekking over virusdefinities is veel te beperkt.
De mogelijkheid tot uitschakelen van onderdelen en waarschuwingen is zeer beperkt.
PS10 blokkeert updates van Windows. Zo wordt bijv. de in Europa verplichte browserkeuze volledig geblokkeerd door Panda!
Het meest irritant aan Panda is het spontaan verschijnen van de vele ongewenste ‘pop-ups’ over registreren e.d.
Testgebruikers worden min of meer gedwongen om zich met naam en adres te registreren. Dat heeft tot gevolg dat er tientallen reclameberichten over het aankopen van PS10, per e-mail en zelfs per post volgen!
Nóg irritanter zijn de vele e-mailberichten die er vanaf een maand vóór het einde van de testperiode binnenkomen met als onderwerp: “BELANGRIJK: Aflopen van de service”.
Panda's Anti-Spam moet ons juist behoeden voor ongewenste berichten, maar valt ons zelf daarmee ernstig lastig.
Dat Panda niet doorheeft dat een geregistreerd programma al 5 maanden niet meer gebruikt (bijgewerkt) wordt, geeft te denken over de kwaliteit ervan.