PayPal oplichting

[29 augustus 2008]

De meeste pogingen tot bedrog komen tegenwoordig per e-mail. Hieronder een gemene: de tekst is namelijk in correct Nederlands en klinkt voor velen waarschijnlijk aannemelijk.
Reageer er echter nóóit op!


Van: service@paypal <service@pavpal.nl>

“Geachte Heer/Mevrouw,

Regelmatige controle van de activiteiten in het PayPal-systeem maakt deel uit van onze beveiligingsmaatregelen. Onlangs is bij een controle een probleem geconstateerd met uw rekening.

Bij een recent onderzoek naar uw rekening is vastgesteld dat wij aanvullende informatie nodig hebben om u een veilige service te kunnen bieden.

Referentienummer: PP-399-888-102

Voor uw eigen bescherming hebben we de toegang tot uw rekening beperkt totdat aanvullende beveiligingsmaatregelen kunnen worden voltooid.

Onze excuses voor het ongemak.

Om weer volledig toegang tot uw rekening te verschaffen, klikt u hier.
Volg de aanwijzingen op uw scherm, en uw rekeningtoegang zal weer hersteld worden.

Dank u vriendelijk voor uw aandacht voor dit onderwerp en we herinneren u eraan dat dit een veiligheidsmaatregel waarmee we u en uw rekening beschermen.
Voor uw eigen bescherming hebben we de toegang tot uw rekening beperkt totdat aanvullende beveiligingsmaatregelen kunnen worden voltooid. Onze excuses voor het ongemak.

Met vriendelijke groet,
Met vriendelijke groet, PayPal
----------------------------------------------------------------
Copyright © 1999-2008 PayPal. Alle rechten voorbehouden.

PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.
Société en Commandite par Actions
Gevestigd te: Luxemburg, 22-24 Boulevard Royal, 5ème étage, L-2449
RCS Luxembourg B 118 349

E-mail-id PayPal PP522”


Merk op dat er in de naam van de afzender een fout zit, er staat pavpal.nl, in plaats van paypal.nl. Dit zijn trucs waarvan oplichters zich steeds vaker bedienen.