PC-Active: blad met twee gezichten

PC-Active nr. 253 PC-Active nr. 253

[5 december 2011]

“Geachte heer Van de Kamer, Van Zeeland,

Ook mijn felicitaties met het jubileumnummer van PC-Active!

PC-Active maakt zich nogal eens druk over schending van de privacy, en Henk van de Kamer mag het feestnummer gebruiken om ons te verblijden met een niet zo feestelijk privé-verhaal over een vermeend geval van schending. Bespied worden is nooit prettig, maar of hier sprake is van huisvredebreuk betwijfel ik. Ook zie ik geen relatie met computers.

Aandacht besteden aan privacy-schendingen is goed. Grappig vind ik het dan weer dat de webzijde van PC-Active zichzelf uitlevert aan de grootste privacy-schender die er bestaat. Via Google-analytics.
Ook het blad zelf doet mee aan het promoten van dit irritante bedrijf, zij het in mindere mate dan collega-bladen.

Omdat ik inmiddels schoon genoeg heb van de ‘hersenspoelingen’ van Google, en geen reclamevodjes meer uit PC-Active wens te moeten scheuren, ben ik nu overgegaan tot een kopersstaking.”

Deze reactie stuur ik naar aanleiding van het 250e nummer naar de redactie van het maandblad PC-Active.
Henk van de Kamer reageert persoonlijk en blijkt het gedeeltelijk met mij eens te zijn. Hij zegt er zelf ook helemaal niet gelukkig mee te zijn dat zijn baas Google Analytics gebruikt, en dat hij in het blad al vaker oplossingen voor het omzeilen hiervan heeft aangedragen.

Twee nummers later zie ik mijn brief bij “Mail van lezers” staan. Prima, ware het niet dat mijn tekst op een aantal punten zodanig is gewijzigd dat ik mijzelf er niet meer in herken!
Zo is mijn mooie Nederlandse vertaling ‘webzijde’ veranderd in het Engelse ‘website’. ‘Ook zie ik geen relatie met computers’ is vervangen door ‘Ook zie ik geen relatie tot computers’. Er zijn meer woorden vervangen en zelfs nieuwe aan toegevoegd, en de openingszin is helemaal verdwenen.
Ik beschouw dit als een persoonlijke belediging en vorm van auteursrechtschending!

Het wordt nog gekker. Het redactionele antwoord in het blad wijkt volledig af van dat ik zelf ontving. Henk van de Kamer wijdt uit over het begrip Privacy en dat de computer daar wel degelijk veel mee te maken heeft.
Ook zijn toon over de grootste privacy-schender is nu veel milder, hij gaat uitvoerig in op de nadelen van Google Analytics, maar vooral op de voordelen voor de redactie en de marketingafdeling, die alles wil weten over de bezoekers. Ook zou PC-Active (waarom eigenlijk niet gewoon PC-Actief?) aangegeven hebben dat Google de verzamelde gegevens niet met derden mag delen, en dat er voor de bezoeker mogelijkheden zijn om de verzamelwoede van het bedrijf wat in te perken. Waaronder een programmaatje van Google zelf...
Of het zo bedoeld is weet ik niet, maar de hele reactie komt op mij over als promotie voor het bedrijf. Want Henk verzuimt om te vermelden dat er genoeg andere mogelijkheden zijn om webstatistieken te verkrijgen.

Wekt dit allemaal al niet genoeg verbazing, het decembernummer 253 slaat helemaal alles. Die uitgave ligt in twee verschillende gedaantes in de schappen. De inhoud is gelijk, maar de voorkant is anders.
In het voorwoord van de hoofdredacteur wordt deze zéér ongebruikelijke stap verklaard uit het feit dat er binnen de redactie verschillende ideeën bestonden over de wijze waarop de nieuwe, uitdagende content (hu?) over het voetlicht gebracht zou moeten worden. Een niet erg geloofwaardige verklaring, want de redactie gaat helemaal niet over de opmaak. Dat doet de afdeling Vormgeving!

Nee, ik zie een heel andere (mogelijke) reden voor deze kostbare grap. Kijk maar eens wat er op de “oude” voorkant onderaan in rode letters staat: “WAT WETEN GOOGLE EN FACEBOOK ALLEMAAL VAN U?”
Op de nieuwe voorkant is deze tekst helemaal verdwenen. En bij de inhoudsopgave staat alleen maar: “Wat weet Facebook van u?”
Trek uw eigen conclusies.

Mijn conclusies over PC-Active is dat het een heel merkwaardig blad is. Het heeft twee (of meer) gezichten. Later meer daarover.