Postbankmail

[6 juni 2005]

Reageer NIET op een Engelstalig e-mailbericht dat afkomstig lijkt te zijn van de Postbank (Postbank.nl)! Als u het wél doet en de instructies volgt, dan wordt uw rekening bij de bank geplunderd door Russische criminelen.

In het bericht zit een link waar u op moet klikken, waarna u wordt gevraagd om vertrouwelijke informatie die u NOOIT aan iemand mag verstrekken, ook niet aan de bank zelf.
De criminelen hebben het bericht opzettelijk in het weekeinde verstuurd zodat u niet makkelijk kunt navragen bij de bank. Hieronder volgt het bericht, zonder de link.

“Dear Postbank Customer,

This email was sent by the Postbank server to verify your e-mail address. You must complete this process by clicking on the link below and entering in the small window your Postbank online access details. This is done for your protection - because some of our members no longer have access to their email addresses and we must verify it.
To verify your e-mail address, click on the link below:”