SPAMfighter (2)

[23 oktober 2008]

Als u het programma SPAMfighter gebruikt, dan is dit voor u van belang.

Aan de goede bedoelingen van het gratis anti-spam-programma SPAMfighter moet worden getwijfeld.
SPAMfighter voegt namelijk reclame voor zichzelf toe aan alle uitgaande berichten, en wekt daarmee grote irritatie op bij de ontvanger die geen spam (=ongewenste reclame) wenst te ontvangen. Bovendien doet het precies datgene wat het zegt te bestrijden!

Vast staat dat SPAMfighter gegevens van uw computer naar andere gebruikers verstuurt, en dat de makers van het programma gegevens verzamelen over uw mail- en internetgedrag. Ongetwijfeld met commerciële bedoelingen.

SPAMfighter heeft of had de gewoonte om zonder toestemming en medeweten van de gebruiker iedereen in haar of zijn adresboek een bericht te sturen.
Zie: SPAMfighter (1).

SPAMfighter is op afstand door de makers te “dresseren”. Sinds kort wordt er aan élke verstuurde mail deze nieuwe en uiterst irritante mededeling toegevoegd:


“Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter
Wij zijn een gemeenschap van 5,5 miljoen gebruikers in strijd tegen spam.
23397 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
De Professionele versie heeft deze voetnoot niet.”


Deze vreemde tekst is kennelijk bedoeld om onnozele computergebruikers te intimideren, zodat zij erop gaan klikken om ook bij de 'gemeenschap van 5,5 miljoen gebruikers' te horen.
Ook het idioot hoge getal van 23.397 spam-mails voor een 'gewone' thuisgebruiker, wekt argwaan. (Het getal varieert per gebruiker).

Wij denken de reden daarvan te hebben gevonden.
Heel kort nadat er op onze website een waarschuwing was verschenen tegen het gebruik van SPAMfighter, kwamen er dagelijks op ons e-mailadres honderden onbestelbare en geweigerde berichten binnen, die niet door ons verstuurd waren! Na onderzoek bleek dat onze naam als afzender van die berichten was gebruikt. Een duidelijk geval van vervalsing dus.
De teruggezonden berichten bevatten ofwel géén inhoud of alleen maar wat onzin. Daardoor worden ze ook niet altijd aangezien voor spam.
Uit de tekst op de onderwerpsregel valt op te maken dat de berichten grotendeels van dezelfde bron afkomstig waren.

Gebruikers van SPAMfighter die stoppen met het programma, melden ons dat ze daarna een vervijfvoudiging van spam- en onzinberichten constateren!

Zouden de makers van SPAMfighter zélf de gebruikers van hun programma overladen met deze onzinberichten, om ze te kunnen laten blokkeren en aan te tonen hoe goed hun programma werkt? Het zou ons helemaal niets verbazen, want er is nergens méér bedrog dan op internet.