Nederlandse vertalingen

[14 februari 2014]

Windows en andere Microsoft programma's zijn oorspronkelijk gemaakt in de Engelse taal, maar door taalkundigen per land op een degelijke wijze vertaald in de lokale taal. Hier dus het Nederlands. Ook veel programma´s van andere softwaremakers hebben goede Nederlandse vertalingen.

Ook (gratis) programma´s van kleinere uitgevers en hobby-programmeurs in het buitenland zijn steeds vaker voorzien van een taalbestand Nederlands. Die vertaling is dan vaak door een goedwillende gebruiker van het programma gemaakt, en door de programmeur in dank aanvaard. Zonder dat hij zelf ook maar enig inzicht heeft in de kwaliteit van de vertaling.

Helaas komen we steeds meer vertalingen tegen die ernstig afbreuk doen aan het programma. Vertalen is een moeilijk vak. Men kan niet enkel aan de hand van een lijst met Engelse woorden en zinnen een behoorlijke vertaling produceren. Er moet rekening gehouden worden met de context waarin het woord, begrip of zin staat.

Hieronder een aantal vertaalde woorden en zinnen, die te krom zijn om door een mens gemaakt te kunnen zijn. Waarschijnlijk is hier een computervertaling gebruikt. De tekst tussen haakjes is de originele Engelse tekst.

U kunt niet scannen deze map! Het bestaat niet!
Legende (Legend)
Weet u zeker dat u het geselecteerde bestand naar de prullenbak?
Er is niet genoeg geheugen om af te bouwen de boom!
Collapse knooppunten
Ben je zeker dat je wilt alle bestanden naar de prullenbak?
Reparatie Succesvolle!
Reparatie is mislukt: (
Xinorbis denkt te kunnen herstellen van de ontbrekende bestand.
Wilt u naar een bestand te repareren proberen?
Huidige instellingen te verbieden direct invoeren van SQL voor zoekopdrachten!
Ongecatagoriseerde
Luchtig bestand (Sparse File)
Niet tevreden Geïndexeerde (Not satisfied with Index)
Januari
Februari
Maart
April
Kan (May)
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Mappen in de root, door de hoeveelheid van de bestanden
Actualisering Folder Geschiedenis
Geen wedstrijden gevonden (No matches found)
Bestands Spread
Details voor rijden (Drive Details for)
Bestand Geschiedenis Database Information
Ben je zeker dat je de standaard “bestandsextensie verenigingen (Associations)” te herstellen?
Bespaar grafiek (Save graphic)
Categorie stats
Rijden C (Drive C)

Deze voorbeelden uit het programma Xinorbis maken duidelijk dat een automatische vertaling uit den boze is, die maakt het programma eerder verwarrender dan duidelijker.
Vertalen uit het Engels naar het Nederlands is lastig, doordat Engelse werkwoorden vaak korter en kernachtiger zijn dan de Nederlandse equivalenten. Een aantal voorbeelden van woorden die in praktisch elk programma voorkomen als menukeuzes:
File - Bestand
Edit - Bewerken
View - Beeld
Update - Bijwerken
Tools - Gereedschap

Ten eerste zien we dat de Nederlandse woorden allemaal langer zijn dan de Engelse. Als er veel menukeuzes zijn, kan het daarom gebeuren dat ze niet allemaal meer op het scherm passen. Afhankelijk van de gebruikte schermresolutie en lettergrootte.
Ten tweede ziet u dat de letters F, E, V, U en T onderstreept zijn. Dit zijn zogenaamde sneltoetsen, die zichtbaar worden als we op de linker Alt-toets (Windows) drukken. Sneltoetsen zijn bedoeld om het programma zonder muis te kunnen bedienen.
Sneltoetsen moeten uniek zijn, er mogen geen twee dezelfde letters (of toetscombinaties) tegelijk voorkomen, dan werkt het niet meer. ‘Amateurvertalers’ vergeten dat nogal eens, of weten niet hoe sneltoetsen werken. We zien dat bijvoorbeeld in het Nederlandse rijtje, waar de toetsen B, B, B, B en G onderstreept zijn. De vertaler is vergeten om een andere letter in het woord te kiezen. In Bewerken zou dat de tweede letter, de ‘e’ kunnen zijn, en in Beeld de ‘l’ of ‘d’.
In een taalbestand wordt een sneltoets voorafgegaan door het en-teken: &File of &Bestand. We zien vaak dat een vertaler dat teken maar helemaal laat verdwijnen, omdat het makkelijker voor hem is. Maar daarmee wordt dus afbreuk gedaan aan het werk van de maker van dat programma.

Het voorbeeld van de sneltoetsen en de vier B's trof ik recentelijk aan in het programma Gentibus CD. Een erg handig programma voor het catalogiseren van alle soorten opslagmedia. Vanwege de slechte vertaling en de foute sneltoetsen, heb ik zelf een verbeterd taalbestand gemaakt. Het heeft me bijna een week gekost om me goed in het programma te verdiepen en de fouten te corrigeren. Het programma werkt nu een stuk beter en soepeler in het Nederlands, al kan ik niet garanderen dat het helemaal voor 100% perfect is.

Mocht u de nieuwe Nederlandse vertaling voor het programma Gentibus CD, versie 1.51 van 15-8-2012 willen hebben, dan stuur ik u die graag toe.