Vitens alleen nog online

14 februari 2016

Vroeger kwam er nog wel eens een meteropnemer aan de deur. Dat is inmiddels zo goed als verleden tijd. De klant moet nu zelf voor meteropnemer spelen. Sterker nog: hij moet niet alleen de meterstanden opnemen, maar ook nog doorgeven. En nee, hij krijgt daar niets voor betaald.
Bij Vitens, die water levert, heeft de klant zelfs niet meer de keus om de standen per post door te geven, daar moet alles online: "Zo gebeurd en dan weet u zeker dat de waterrekening klopt."
Helaas voor de waterleverancier zijn er klanten die in opstand komen tegen dit soort dictaten en misleidingen. Ze hebben geen zin in het enige resterende alternatief: de standen per telefoon doorgeven, want dat is dus óók online (op de lijn). Ze sturen Vitens gewoon als vanouds de meterstanden, met een begeleidende kaart waarop de tekst:

De risico's van het gebruik van internet

Gelet op de onaanvaardbaar hoge risico's van het gebruik van een uiterst zwak en ongecontroleerd systeem/netwerk als internet, hebben wij besloten om geen persoonlijke gegevens meer via dat medium door te geven.
Er zijn bedrijven, zoals de uwe, die privacyschendende methodes als “cookies” en het zeer gevaarlijke “javascript” verplichten om gegevens te kunnen doorgeven. Dit zijn absurde ontwikkelingen, die tot nog grotere drama's zullen leiden dan nu al het geval is. Wanneer wordt een mens wijs?