Internet: Zegen of Vloek?

• “Online kraak blijkt groter dan gedacht”
Nederlanders gijzelen 1,5 miljoen computers.

• “Gegevens 40 miljoen creditcards gestolen”
Visa en Mastercard zijn slachtoffer geworden van computerinbraak.

• “Helft van de Nederlandse bedrijven lijdt schade door computervirussen”
Steeds meer bedrijven worden geplaagd door virussen op hun computers.

• “Ouders laten kinderen zonder toezicht internetten”
Kinderen kunnen ongestoord hun gang gaan op internet, de ouders bemoeien zich er niet mee.