Wondermiddel tegen Artritis

JointEase artritis wondermiddel

[26 november 2008]

Het eerste wat opkomt, is de vraag hoe men aan het gebruikte adressenbestand komt. Reclame voor dit “wondermiddel” wordt namelijk gericht gestuurd naar mensen die lijden aan artritis of een vergelijkbare gewrichtsaandoening. Kennis daarover valt per definitie onder het medisch geheim, en medici mogen natuurlijk nimmer patienten-informatie doorsluizen naar derden. Ongetwijfeld zal daar veel geld tegenover staan, maar dat maakt het alleen nog maar smakelozer.
De ontvanger van deze post van Nature's Range heeft er in elk geval nimmer om gevraagd, noch ooit toestemming gegeven voor het gebruik van naam en adresgegevens. Wij zullen nader onderzoek doen.
Misschien is dit al een veeg teken hoe het zal vergaan met het Electronisch Patiënten Dossier (EPD).

Dan het wondermiddel zelf: we herhalen nog maar eens dat die niet bestaan. Waarom niet? Om de simpele reden dat ze anders ook direct in de gewone medische wereld zouden worden toegepast. Tot op heden zijn er weinig effectieve geneesmiddelen tegen gewrichtsaandoeningen, en die er zijn hebben ook nog eens ernstige bijwerkingen, die weer met andere middelen moeten worden bestreden.

De “22 actieve ingrediënten” in één pilletje (er is ook een zalfje) lijken te ongeloofwaardig om waar te zijn.
Verder zijn er weer de obligate “dankbrieven” van voornamelijk Engelse personen. (Hebt u ooit de fabrikant van Saridon bedankt voor hun voortreffelijke anti-pijnmiddel?)