Citroensap-slankkuur

Citroensap-slankkuur

[31 mei 2010]

Op citroensap-slankkuur.eu staat de kop: “De vet-doder nr. 1”.
Citroensap zit in het afwasmiddel dat wij dagelijks gebruiken, en dat ontvet inderdaad krachtig. Op de verpakking van het afwasmiddel staat echter: “Niet inslikken en aanraking met de ogen vermijden!”
Maar mocht u van mening zijn dat uw maag een soort afwasmachine is, dan kunt u de ‘citroensap-kuur-snel-slank-capsules’ gerust slikken. We willen u er alleen nog wel even op wijzen dat de genoemde webzijde geen enkele informatie verschaft over het bedrijf of de personen met wie we hier te maken hebben. Op de e-mail die als bevestiging van een bestelling gestuurd wordt, staat alleen ‘citroensap-slankkuur.eu’ als afzender, en ook bij ontvangst van een bestelde kuur zijn er weinig contactgegevens te vinden.
Op een dieetforum blijkt iemand toch een telefoonnummer te hebben gevonden, en dat nummer staat ook in onderstaand rijtje van afslankmiddelen die wij in de rubriek Nonsens Producten onder de loep nemen:
Cinialb: 0900-265.89.03
Sveltyll: 0900-265.89.04
Removyl: 0900-265.89.04
ATC-Slank: 0900-265.89.05
Redox: 0900-265.89.06
KeikoSlim: 0900-265.89.06

Op het betreffende dieetforum wordt dus naar Recht & Krom verwezen, en dat heeft tot gevolg dat enkele mensen veronderstellen dat wij achter de citroensapkuur zitten! Uiteraard hebben wij niets van doen met welk afslank- of ander middel dan ook, en u kunt bij ons niets bestellen of annuleren!

Bovendien wijzen we er nogmaals op dat u níet met ons in contact kunt komen als er in uw e-mailadres “gmail.com” zit! Gebruik a.u.b. een andere internetaanbieder.