Sovaat Medical Resonantie Therapie

Sovaat Medical

[4 januari 2009]

Om met iets positiefs te beginnen: de gezondheidsclaims die de therapie van Sovaat Medical vergezellen, zijn niet extreem. De “Resonantie Therapie” wordt aanbevolen bij vaatstoornissen, Atherosclerose, verminderde doorbloeding en verminderde mobiliteit.

Vandaar ook dat het bedrijf zich hoofdzakelijk richt op ouderen en bejaarden. Reclame maakt men via ouderenverenigingen en tijdschriften die zich op 55-plussers richten.
Wat houdt die Resonantietherapie precies in?
De beknopte, maar duidelijke webzijde van Sovaat Medical geeft het antwoord.
Sovaat Medical biedt: “NON invasieve behandelingstechnieken voor vaatstoornissen”. Dat ‘non-invasieve’ betekent gewoon dat er niet in het lichaam zelf wordt gerommeld en dat alles op afstand gebeurt.
De behandeling kan thuis plaatsvinden of in een behandelingscentrum.

En hoe geschiedt die behandeling dan? Met de RT-336, de meest luxueuze “resonator”, of met een van de goedkopere (hand)apparaten.

Resonator

Over het aantal “gezondheidsapparaten” die er sedert de uitvinding van elektriciteit op de markt zijn gekomen, kan met gemak een heel dik boek worden geschreven. Met uitzondering van de serieuze medische apparatuur in ziekenhuizen - die aan zeer strenge controles is onderworpen - kunnen de meeste apparaten met een “goed-voor-elke-kwaal-predikaat” in de categorie “nep” en “fantasie” worden ondergebracht.
En dat geldt ook voor de Sovaat Resonator.

We citeren: “In de praktijk is gebleken dat gelijktijdige toepassing van geluidsgolven met een specifieke frequentie in combinatie met een opgebouwd magnetisch veld, zeer effectief is. Het magneet veld heeft een regenererend effect op de lichaamscellen en een gunstige invloed op de pijngewaarwording. De geluidsgolven worden via de huid in het lichaam gebracht. De vloeistof in de lichaamscellen en het weefsel zorgt voor de geleiding van deze geluidsgolven.”

Als u het bovenstaande (en de rest van de webzijde) aannemelijk acht, dan mag u wat ons betreft gerust geloven in de gunstige werking van de Resonator. U mag zelfs uw portemonnee trekken voor een behandeling of de aankoop van een apparaat voor thuisbehandeling. Goedkoop zal het allemaal niet zijn, daarvan kunt u zeker zijn.

Maar we behandelen dit apparaat natuurlijk niet voor niets hier, want de beweringen van Sovaat Medical slaan helemaal nérgens op.
Tot die conclusie is ook Marie Prins gekomen. Zij heeft enige maanden geleden een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie.
En de manier waarop mevrouw L. de Visser van Sovaat Medical in Hoogvliet op die klacht reageert, maakt duidelijk dat het niet om een serieuze zaak kan gaan.
Mevrouw Visser put zich uit in beschuldigingen aan het adres van Marie Prins en de RCC, die gezamenlijk haar bedrijf kapot zouden willen maken. En mevrouw De Visser dreigt met advocaat, rechter en zelfs een “waarschuwing” aan Marie Prins.
En dat alles in een zielig slecht Nederlands, dat onwaardig is voor een Nederlandse onderneming. Mevr. de Visser dreigt bijvoorbeeld met een “schade kleum” tegen haar tegenstanders!