Klacht tegen Sveltyll

[Oost-Souburg, 8 mei 2008]

Reclame Code Commissie
Postbus 12352
1100 AJ AMSTERDAM

Geachte Commissie,

Bijgaand zend ik u een advertentie voor Sveltyll welke op 7 mei 2008 in De Faam, een Wegener huis-aan-huis blad voor Walcheren stond. Naar mijn mening voldoet deze advertentie in geen velden of wegen aan de Nederlands Reclame Code.

In de eerste plaats is het niet duidelijk wie het product aanbiedt. In de advertentie staat alleen een telefoonnummer 0900/265.89.06 (bijna hetzelfde als voor Cinialb, uw dossier 06.0144 en voor Redox, uw dossier 06.0265, beide advertenties ook in De Faam) en net als bij Cinialb en Redox een Zwitserse URL: www.sveltyll.ch. Deze Website is wel Nederlandstalig, maar geeft minder informatie dan in de advertentie staat. Bij “contact” wordt het 0900 nummer opgegeven en niet meer. Geen firmanaam, geen adres.
De advertentie is ook nog eens onwaar omdat men zonder dieet en zonder extra beweging geen 7 kg in 7 dagen kan afvallen, om over de verdere gewichtsverliezen nog maar te zwijgen. Zelfs met dieet en extra beweging is dat nauwelijks haalbaar.

Zuren van tropische vruchten aangevuld met chlorella leveren geen negatieve calorieën op. Er is nog nooit aangetoond dat de consumptie hiervan bij mensen blijvend gewichtsverlies veroorzaakt. Wel is diarree een mogelijkheid hetgeen vochtverlies en daardoor een wel heel erg tijdelijk gewichtsverlies oplevert.

De claim dat chlorella de cholesterol-peilen verbetert is onwaar (zie bijgaande monografie), maar is bovendien een medische claim die voor een voedingssupplement niet geoorloofd is.
De belofte van na 30 dagen geld terug is in Nederland voor voedingssupplementen ook al niet geoorloofd.

Naar mijn mening is de advertentie dan ook misleidend.

Hoogachtend,
Marie P. Prins

Bijlage: advertentie; monografie