Vakbondsblad Aaneen

[2 november 2004]

Dat een vakbond geen baat heeft bij het vertellen van de objectieve waarheid zal niemand verbazen.
Vandaar ook waarschijnlijk dat de leden van de ABVAKABO die ik ken het verenigingsorgaan AANEEN zelden tot nooit lezen.
Omdat ik de uitgave met erin de ACTIEKRANT 2-10 onder ogen krijg, doe ik het wel. Daardoor kan ik constateren dat er naast kritische brieven van gematigde leden ook nog zinvolle tips voor het omgaan met geld in afgedrukt staan.
Die tips gaan op zich sterk in tegen het collectivistische gedachtengoed van een vakbond, en ik vind ze verrassend positief.

Om te voorkomen dat u gaat denken dat ik een promopraatje voor een vakbond aan het houden ben, snel over naar de ware bedoeling van dit stukje.
Ik heb namelijk óók geconstateerd dat de ABVAKABO de leden niet alleen de waarheid over grote politieke en sociale zaken onthoudt, maar ook nog eens duister doet over financiële zaken in eigen kring.

Omdat ik graag wil weten wat de kosten zijn van een lidmaatschap, ga ik in het blad op zoek. Op maar liefst drie volle pagina's wordt er gedaan aan ledenwerving. Er wordt opgeroepen om iemand anders lid te maken en in de actiekrant kunnen actievoerders die nog geen lid zijn zich aanmelden.

De niet-leden worden geen cadeautjes voorgespiegeld, anders dan de “gezellige landelijke demonstraties”.
De leden die een nieuw lid aanbrengen kunnen kiezen uit spetterende beloningen: een cadeaubon, de FNV voordeelgids of een donatie aan Artsen zonder Grenzen (alle rond de 7,50).

Kinderen tot 22 jaar kunnen lid worden voor “maar 4 euro per maand!”
Maar wat de kosten van een gewoon lidmaatschap zijn, wordt nérgens in het hele blad vermeld!
En dat is wel vreemd, want bij een vakbond draait toch immers alles om geld?

Op de bon in de actiekrant kan men aankruisen: “Hierbij machtig ik de ABVAKABO FNV voor automatische incasso van het geldende contributiebedrag”!
Afgezien van het feit dat zoiets onwettig is, zou ik dit nóóit ondertekenen. Men kan u zo elk gewenst bedrag laten betalen.
Voor mij riekt dit naar oplichting, want het krantje is bedoeld voor mensen die nog niet op de hoogte zijn van het doen en laten van een vakbond.

Op de achterpagina staat een advertentie die gericht is aan de eigen leden. Ook hierin wordt niet precies duidelijk wat de kosten zijn voor een nieuw lid.
Alleen in piepkleine witte letters (het kleinste lettertype dat er bestaat) op een rode ondergrond staat dat als er geen brutosalaris in ingevuld, de maximumcontributie van € 12,55 wordt berekend.
Nergens wordt vermeld dat het hier om een maandbedrag gaat. Het jaarbedrag komt daarmee op € 150,60, en dat is in guldens f. 331,88!

Stel dat we dat bedrag vermenigvuldigen met 2 miljoen leden, dan komen we op een bedrag van ruim 300 miljoen. Als we daar de kortingen aftrekken die werkelozen e.d. krijgen, dan blijft er altijd nog minstens 150 miljoen euro over.

Uitgaande van 4% rente/vermeerdering per jaar, komen er ook nog eens minstens 6 miljoen per jaar bij.
En dat voor een instelling die tegen het kapitalisme strijdt.

En hoe zit het met daadwerkelijke financiële ondersteuning van de minima? Noppes dus.
En dan wil ik het nog niet eens hebben over de gigantische schade die een vakbond kan aanrichten door middel van acties en stakingen.