De Geluksbode (1)

[8 februari 2007]

De Geluksbode stuurde eerst massaal brieven rond, viel mensen daarna lastig via de telefoon, en is nu overgegaan op het sturen van e-mails. Misschien wel de goedkoopste methode, maar men moet er wel eerst een goed e-mailadressenbestand voor hebben.
Hoe het precies zit met onderstaande mail, weet ik niet, maar er is wel iets vreemds aan de hand. En dat zorgt er meteen voor dat deze methode volledig faalt in dit geval.

De Geluksbode - e-mailactie

Er zitten veel rare zaken in dit bericht:

Uw postcode is geselecteerd voor een Sony breedbeeld TV.
Wat heeft het nou voor zin om een postcode te selecteren voor een TV? Een postcode wordt gedeeld door meerdere mensen, je kunt toch niet een TV delen met meerdere mensen?
Een postcode op zichzelf heeft ook geen enkele betekenis, en in de mail staat gn adres van de ontvanger. Die heeft men gewoon niet!

Uit alle Nederlandse postcodes selecteerde onze centrale computer o.a. uw postcode voor toekenning van een unieke TV-WINcode.
De ontvanger van de mail woont in Belgi! En heeft niets van doen met de genoemde Nederlandse postcode.

Ditmaal staat er wel wijselijk in de tekst: U knt gewonnen hebben... en u maakt kans op....

De genoemde reactietermijn van 3 dagen is gewoon flauwekul en alleen bedoeld om u zonder veel nadenken te laten reageren. Ook in brieven deed men dat en ook dan stond er niet bij wanneer die termijn afliep.

Er moet een Nederlands 0800-nummer worden gebeld om de TV-WINcode te activeren. Ook al zo'n rare term. Maar de Belgische ontvanger kan dus helemaal niets aanvangen met dit bericht en kan zeker niet gratis bellen, zoals vermeld staat.

Om extra vertrouwen te wekken, verwijst men naar de website van Sony, alwaar de beloofde superplatte breedbeeld TV kan worden bewonderd. Sony heeft nog nooit een bestelling van de Geluksbode ontvangen, en wordt dus eigenlijk misbruikt.

De Geluksbode heeft nog nit een van de vele beloofde prijzen uitgekeerd. Men wil alleen maar zo veel mogelijk geld vergaren.

Het Belgische deel onderaan is vreemd. Dat moet zogenaamd als bewijs dienen van de gewonnen prijs. Wij moeten dit nog nader bestuderen, en komen er op terug.

Voor wie de onbegrijpelijke Engelse tekst helemaal onderaan is bedoeld, is niet duidelijk.

Waar het allemaal om draait is inmiddels niet meer zo raar. Het bedrijf waartoe de Geluksbode behoort, is al jaren bezig om argeloze mensen te bedotten en blij te maken met een dode mus.
Hier gaat het dus om een suffig blaadje met daarin de oplossingen van puzzels uit andere bladen. Met die oplossingen kan men zonder veel moeite proberen het geluk te vergaren. Zo stelt men.
Als het blad in de bus verschijnt is de inzendtermijn van veel prijsvragen echter allang verstreken.

Het gemene aan al dit soort acties is, dat men doet alsof u tegen alleen de verzendkosten kunt kennismaken met het blad, en dat u verder nergens aan vastzit. Het staat er zelfs letterlijk: Deze kennismakingsactie verplicht u tot niets!
Maar bij goed lezen staat er: U kunt als beloning uw eerste exemplaar gratis ontvangen.
En de praktijk is dat men altijd vervolgnummers stuurt, of soms ook niet, maar men schrijft wel altijd meerdere malen het volle bedrag ( 20,-) van uw bankrekening af.
En bij de mensen die niet direct via de bank actie ondernemen, zegt de Geluksbode tegen zichzelf: Kassa! We hebben weer geluk!