H1ts to remember

H1ts to remember

[22 december 2004]

Telkenmale laat een postzending mij weer versteld staan.
Je zou het bijna creatief kunnen gaan noemen wat oplichters, fantasten en leugenaars steeds weer weten te verzinnen om onze aandacht te trekken.

Deze brief van “H1ts To Remember” vraagt mij op hoogst verbaasde toon of ik alstublief kan uitleggen waarom ik een contante geldprijs van € 45.000,-- niet heb opgevraagd.

Volgens de brief zou ik niet hebben gereageerd op een eerder schrijven waarin deze gewonnen prijs werd aangekondigd.
Als bewijs stuurt men een “kopie” ervan mee.
Die kopie ziet er op het eerste gezicht echt uit, maar is kunstig op de computer gefabriceerd.

Ik weet ook voor 100% zeker dat ik niet eerder post heb ontvangen van “H1ts To Remember” (omdat het om muziek gaat, zou ik dat zeker nog weten) en dat er ook niet eerder iets gestuurd is naar mij.

Het is gewoon weer het zoveelste trucje om ons tot actie aan te zetten.
Welke actie? Het bestellen van een 4-CD-box met “Alle tophits van toen”. De prijs van 50 euro is aan de hoge kant voor deze al eindeloos uitgekauwde opnamen, maar daarentegen krijgt men er helemaal gratis een opbergmap bij. Of er nog verdere verplichtingen zijn, wordt uit het bijgevoegde foldertje niet duidelijk.

Om de CD-box te ontvangen moet men een incasso-machtiging tot maandelijkse automatische afschrijving ondertekenen. Voor welk bedrag staat er niet bij, maar in elk geval weten we nu dat we maanden- of jarenlang ergens aan vast zitten!

ReglementDat de logische gedachte om de prijs van de CD-box maar te verrekenen met de gewonnen prijs van 45.000,-- toch niet zo logisch is, blijkt als ik het onleesbare uittreksel van het reglement enigszins heb ontcijferd.
Enkele punten eruit:
1. De actie loopt tot mei 2005.
2. De prijzen, waaronder die van 1 euro (!), worden alleen uitgekeerd als aan álle voorwaarden is voldaan en als het winnende nummer tijdig is ingestuurd.
3. H1ts To Remember behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de beschreven prijs of hoofdprijs een andere, gelijkwaardige of gelijksoortige prijs uit te reiken of de tegenwaarde uit te betalen.

Niet dat er nog iemand bestaat die verwacht dat hij werkelijk zomaar een bedrag van 45.000,-- krijgt, hier staat het ook nog eens zwart op wit (nee, wit op grijs): In plaats van 45.000,-- kan er ook 1,-- worden gewonnen. Eén euro is immers een gelijksoortige prijs als 45.000 euro.

Kleine lettertjes lezen kan verhelderend werken.