Amanda Kane

Amanda Kane

[27 oktober 2004]

Ook Amanda Kane woont, evenals Eva Lorca en Christie Owen, in een postbus in Engeland. Toevallig in één en dezelfde. Inmiddels gebruikt men dit postbusadres niet meer, men is overgegaan op een huisadres. Ook weer in Engeland.

Afgaande op de reacties, is Amanda Kane actief in Nederland, Engeland, Duitsland, Oostenrijk en Australië. In Australië denkt men dat ze uit Holland komt omdat ze daar vraagt om geld naar Amsterdam te sturen!
In Amerika zal men de naam Amanda Kane wel niet gebruiken, want een bekende sportvrouw uit de USA heet zo!
In een brief vertelt Amanda Kane dat ze op de rekening van geadresseerde twee bedragen, middels cheques, heeft bijgeschreven:
Een 1e cheque voor de somma van $ 38.000,00;
Een 2e cheque voor de somma van uw keus!
Het enige wat de ontvanger hoeft te doen is een “klein” bedrag naar een postbus in Amsterdam of een adres in Engeland te sturen als dekking van de kosten...

Het mag duidelijk zijn dat niemand ooit de beloofde cheques heeft ontvangen.
Om verwarring te stichten veranderen de verhalen en adressen die deze oplichters gebruiken regelmatig.