Magda Helderziende

Magda Helderziende

[13 februari 2013]

Magda Helderziende is waarschijnlijk in de plaats gekomen van Gabriella Helderziende. Want Magda is een verzinsel van hetzelfde Engelse bedrijf (VGM NETWORKS LTD.) als Gabriella.
Magda is zelfs eigendom van en wordt geëxploiteerd door het genoemde bedrijf, volgens de Algemene Verkoopvoorwaarden.
Het grote verschil met de webzijde van Gabriella is dat er nu op de voorzijde duidelijke links staan naar die algemene verkoopvoorwaarden en naar een pagina “Bescherming van de gegevens”.
De pagina's zelf zijn niet meer moeilijk leesbaar gemaakt, maar bevatten duidelijk leesbare en klare teksten over de bedoelingen van Magda Helderziende. Dat mag positief genoemd worden.
Iets minder positief is dat de Nederlandse vertalingen uit het Engels of het Frans soms tot onbegrijpelijke zinnen leidt. Als voorbeeld de eerste zinnen van de pagina “Bescherming van de gegevens”:

“Je vertrouwelijkheid is zeer belangrijk voor ons. Wij wensen dat je zou kunnen voordeel halen uit de rijke keus aan informatie en buitenkansen die in volle vertrouwen worden voorgesteld door Internet.”

Lees die pagina's goed door, want alleen al door het bezoeken van de webzijde, bent u gebonden aan de beschreven voorwaarden en gaat u accoord met het gebruik van over u verzamelde gegevens.
Wees helemaal voorzichtig met het bestellen van gratis of niet-gratis producten of diensten, want u gaat dan al snel abonnementsverplichtingen aan met maandelijkse kosten.

Net als bij Gabriella is het verhaal van de bijzondere gaven van ‘de adellijke’ Magda puur op fantasie gebaseerd, en moet u dus niet rekenen op serieuze bovennatuurlijke hulp.
Dat dit de eerste “helderziende” webzijde is die duidelijke informatie geeft over de bedoelingen en bijbedoelingen, is grote winst. We zouden Magda Helderziende dan ook meer onder de noemer fantasten dan onder oplichters willen scharen.